Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

Aquest professional és la persona que ajuda les parts involucrades en un conflicte que arribin a un acord favorable per a ambdues parts per evitar haver de recórrer a les vies judicials. Normalment, el conflicte mercantil té lloc quan no s'han incomplert els drets i deures d'una relació contractual, tot i que aquests contenciosos es desencadenen bàsicament per falta de comunicació entre les persones.

Si el conflicte s'agreuja, pot acabar als tribunals. Aquest és un desenllaç costós que el mediador ha d'evitar posant totes les opcions possibles davant de les parts implicades per tal que arribin a un acord d'acceptació mútua. El paper del mediador és el de facilitador, és a dir, no jutja ni decideix, sinó que presideix i dirigeix el procés mediatiu, el qual ha de ser privat, imparcial, voluntari i confidencial perquè les parts implicades arribin a un acord.

Tasques

 • Duu a terme reunions amb les parts implicades per separat.
  S'entrevista amb les dues parts implicades per separat amb l'objectiu de conèixer la seva postura i les dades sobre el cas.
  Ha de convèncer les persones implicades que la mediació és la via menys costosa i més apropiada per solucionar conflictes.
  Estudia el perfil psicològic de les persones implicades en el conflicte.
  Fixa reunions per conèixer quines concessions estan disposades a fer les parts implicades. En aquestes reunions, a més, es parla de les possibles formes d'acord que hi ha.
 • Analitza les dades obtingudes per veure les causes que han desencadenat el conflicte.
  Obté l'assessorament d'altres experts pel que fa als assumptes tècnics de la controvèrsia, sigui per iniciativa pròpia, sigui per sol·licitud d'alguna de les parts.
  Manté l'ordre del procés de mediació i demana als participants que compleixin les regles de la mediació acceptades a l'inici del procés.
  Disposa les regles processals que estima apropiades per facilitar l'assoliment dels objectius de la mediació.
  Dissenya un llistat de les solucions possibles.
 • Duu a terme reunions amb les parts.
  Posposa les sessions segons ho cregui oportú o pertinent tenint en compte l'interès de les parts.
  Dirigeix les reunions (evita pujades de to de les parts implicades, suggereix solucions quan ho cregui oportú i invita les persones implicades a buscar solucions).
  Promou el diàleg entre les parts implicades.
 • Formalitza el tancament de resolució del conflicte.
  Recull els acords i les vies de solució que han estat consensuades per les parts.
  Fixa els acords i els compromisos en un document per escrit que reflecteix les mesures i accions que cal adoptar a partir d'aquell moment.
 • Fa un seguiment sobre els projectes tancats (a petició dels clients).
 • Actualitza els seus coneixements tècnics i està al corrent de les novetats (legislatives, jurídiques, etc.) relatives al tema de la mediació.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE