Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

Els/les diplomàtics/ques exerceixen una tasca multidisciplinar que es pot resumir en cinc funcions: negociar, representar, protegir als seus nacionals, fomentar les relacions amistoses i recavar informació. Per a accedir a aquesta professió, com en qualsevol altre escalafó de la funció pública estatal, cal ingressar en la Carrera Diplomàtica mitjançant un concurs oposició. Tot i que es tracta d'una carrera de caràcter generalista, posseeix dues branques que són exercides alternativa i indistintament: la política, centrada en la representació de l'Estat davant dels altres Estats i Organismes, i la consular, dedicada a la protecció dels ciutadans/es i entitats espanyoles a l'estranger davant les autoritats locals.

Les seves funcions es regeixen per l'Article 3 de la Convenció de Viena sobre Relacions Diplomàtiques.

Tasques

Les tasques principals del/de la diplomàtic/a es poden concretar en les següents:
  • Representa a l'Estat acreditant, en tant que és reconegut/da amb facultats per a exercir l'encàrrec davant l'Estat receptor. Aquesta representació és simbòlica, legal i política.
  • Protegeix a l'Estat receptor dels interessos de l'Estat acreditant i els dels seus nacionals, dins dels límits permesos pel dret internacional.
  • Negocia amb el govern de l'Estat receptor. La negociació diplomàtica consisteix en un procés mitjançant el qual s'arriba a un acord sobre drets o interessos en conflicte.
  • En cas d'incidents, s'assabenta per tots els medis lícits de les condicions i de l'evolució dels fets a l'Estat receptor i informa sobre allò al govern de l'Estat acreditant.
  • Fomenta les relacions amistoses i desenvolupa les relacions econòmiques, culturals i científiques entre l'Estat acreditant i l'Estat receptor.
  • Altres tasques dels i les diplomàtics/ques són: analitzar l'actualitat política i dona assistència a un/a detingut/da espanyol/a a l'estranger, tramitar matrimonis d'espanyols en un consolat, contactar amb les autoritats locals per a recavar informació, promoure actes culturals relacionats amb Espanya, recolzar a les empreses espanyoles, participar en processos de negociació, comunicar-se amb la premsa, supervisar projectes de cooperació al desenvolupament o facilitar visats.

A més, un diplomàtic/a respon bàsicament a les instruccions rebudes directament pel seu govern, coneix la normativa jurídica que determina la nacionalitat de les persones no només del seu país d'origen sinó també la de l'Estat on s'ha comès el fet il·lícit i té les obligacions següents: respectar les lleis i reglaments de l'Estat que l'ha rebut en Ambaixada; no immiscir-se en els assumptes interns de l'Estat seu (això aniria contra el principi de sobirania dels Estats); i tractar les comunicacions oficials amb l'Estat receptor mitjançant el Ministeri d'Afers Exteriors o un altre Ministeri.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE