Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

És la persona que s'encarrega de gestionar els tràmits quan es produeix un sinistre d'un bé assegurat, des de l'inici fins al tancament de l'expedient. Per tant, realitza els tràmits necessaris amb les companyies asseguradores i les persones implicades per a la gestió administrativa del sinistre, el control, el seguiment i el tancament, assegurant-se del compliment dels nivells pactats amb els clients. No obstant això, en funció del nivell formatiu i de l'experiència, les funcions administratives poden ampliar-se a altres d'assessorament.

D'altra banda, cal tenir en compte que les característiques dels sinistres són diferents segons l'objecte assegurat (transport de mercaderies, automòbils, embarcacions, motocicletes, llar, etc.), el que requereix coneixements específics en cada àmbit assegurador concret.

Tasques

Les tasques associades al/la tramitador/a de sinistres són les següents:
  • Analitzar la cobertura del bé sinistrat (conjunt d'operacions que serveixen per compensar els possibles danys que pot sofrir un bé) a partir de l'estudi del contracte formalitzat en l'assegurança del bé i de la llei aplicable.
  • Detectar les possibilitats de frau, analitzant les dades sobre l'estat del bé sinistrat i sobre les circumstàncies en que s'ha produït el sinistre; aquesta darrera informació la proporciona el/la pèrit/a d'assegurances.
  • Dur a terme el seguiment, control, revisió i tancament de l'expedient seguint metodologies de tramitació convencionals i el reglament aplicable.
  • Realitzar l'atenció al client (persona afectada o empresa) i resoldre-li els dubtes durant el procés de tramitació de l'expedient del sinistre, és a dir, sobre els terminis de tramitació, de pagament, les indemnitzacions, etc.
  • Realitzar la intermediació entre l'entitat asseguradora i les persones afectades o empreses, mitjançant la comunicació continuada amb aquestes.
  • Assessorar en matèria d'assegurances, si es té el nivell formatiu adequat.
  • Donar suport a la xarxa comercial en conceptes asseguradors relacionats amb els tràmits que s'han de dur a terme quan succeeix un sinistre.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE