Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Expert/a en comunicació de lobbisme

Descripció

Aquesta figura professional participa en el procés planificat de comunicació, de contingut predominantment informatiu, que es desenvolupa en el marc de la política de comunicació corporativa d'una empresa o institució i que s'adreça als poders públics, encara que no sempre i exclusivament en entorns pre-legislatius. La missió d'aquest perfil s'orienta a establir relacions de confiança amb un stakeholder important: els poders públics (executiu i legislatiu).

Tasques

Les tasques inherents a un/a professional expert/a en lobbisme consisteix fonamentalment en:
 • Investigació i issues management permanents de l'entorn polític, legislatiu, mediàtic i social.
 • Disseny i actualització del mapa de públics externs.
 • Disseny del pla estratègic de comunicació de lobbisme.
 • Identificar els stakeholders (segmentació del públics externs).
 • Creació i actualització del mapa d'aliances dels stakeholders (en especials dels líders d'opinió).
 • Dissenyar les estratègies comunicatives, les idees força i els missatges clau a transmetre a cada stakeholder.
 • Revisió permanent dels resultats de les auditories de percepcions, de relacions i de comunicació dels stakeholders.
 • Identificació permanent i proactiva de possibles nous escenaris d'actuació.
 • Gestió de la comunicació externa.
 • Trobades institucionals.
 • Redacció de llibres blancs.
 • Relació amb mitjans de comunicació i publicity (lliurament de notes de premsa; rodes de premsa, etc.).
 • Actualització/ajustament del pla estratègic de comunicació de lobbisme a partir dels resultats dels audits.
 • Accions de relació amb els mitjans de comunicació i publicity.
 • Gestió de les polítiques de public issues management (gestió de temes públics), consistent en identificar les polítiques públiques emergents que afectin a una organització.
 • Disseny i execució dels plans estratègics de comunicació amb els poders públics (lobbisme).
 • Creació de programes i campanyes de mobilització pública (grassroots lobbying).
 • Captació de fons econòmics per a campanyes electorals, de mobilització ciutadana, de grups organitzats de protesta (fundraising).
 • Generació d'aliances amb grups estratègics d'interès i amb partits polítics (coalition building).
 • Producció de la publicació del continguts de notes de premsa als mitjans de comunicació per generar estats d¿opinió i intentar mobilitzar determinades percepcions de la societat civil (publicity).

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE