Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

La funció principal de l'analista de riscos és la d'analitzar i quantificar els riscos als que s'exposen les entitats financeres i les grans empreses en les operacions que duen a terme. Aquests riscos poden ser operacionals (resultants d'una insuficient gestió interna), de liquiditat (necessitat de disposar de fons), de mercat, d'endeutament, de canvi de divises, de crèdit, i de préstecs i descomptes.

Tasques

Les tasques que realitza l'analista de riscos són les següents:
  • Analitzar les operacions financeres de risc mitjançant l'estudi de la seva evolució financera, dels seus estats comptables i del seu rating (classificació de la solvència d'una persona o empresa).
  • Consolidar la informació financera i estadística de l'entitat mitjançant l'anàlisi i l'estudi d'informes sectorials i de conjuntura econòmica.
  • Desenvolupar la normativa interna de riscos d'acord a les recomanacions sobre legislació i regulació bancària emeses pel Comitè de Supervisió Bancària de Basilea I (recomanacions que estableixen el capital mínim de que ha disposar una entitat bancària en funció dels riscos que assumeix).
  • Dur a terme el seguiment de l'evolució del sector financer, de l'impacte de les variacions del tipus d'interès sobre el marge financer (diferència entre els interessos i els rendiments obtinguts en els productes financers), i del valor econòmic de l'entitat.
  • Prendre decisions sobre la viabilitat dels projectes de l'entitat fixant objectius a curt i a llarg termini a partir de l'anàlisi de la informació financera generada (externa i interna de l'empresa) i identificar, si és necessari, possibles alternatives d'actuació: inversions, operacions financeres, etc.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE