Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Metge/essa del Treball; Metge/essa de Salut Laboral

Descripció

L'especialista en medicina del treball o metge de salut laboral realitza tasques específiques en el medi laboral, per a la defensa global de la salut dels treballadors. S'encarrega, principalment, de la promoció de la salut i la prevenció de patologies que poden causar la mateixa activitat laboral i el seu entorn. També atén als treballadors, diagnosticant i tractant les patologies laborals i proposant mesures rehabilitadores per als afectats.
El metge de salut laboral treballa en equip amb professionals d'altres disciplines, com la seguretat en el treball, la higiene industrial, l'ergonomia i la psicosociologia. Desenvolupa plans de vigilància de la salut, a través de reconeixements mèdics i estudis epidemiològics, i elabora plans de prevenció de riscos laborals. També s'encarrega de la formació sobre primers auxilis i prevenció de riscos específics.

Tasques

El metge de salut laboral realitza un ampli ventall de tasques que es poden agrupar bàsicament en quatre tipus: tasques diagnòstiques clíniques, tasques epidemiològiques, tasques assistencials i tasques de gestió. En funció del seu lloc de treball i del centre on desenvolupi la seva activitat, se centrarà més, d'entre les següents tasques, en unes o altres:
 • Diagnostica clínicament, mitjançant la vigilància de la salut amb qüestionaris de salut, exàmens i consultes de salut, aplicació de proves instrumentals funcionals i analítiques (convencionals i de control biològic) i amb el control de l'absentisme per patologia. Amb aquestes eines avalua i diagnostica els següents aspectes:
  Avalua el grau d'ajustament o idoneïtat entre la salut personal del treballador i les exigències del lloc de treball, actual o futur. Analitza la compatibilitat de la salut personal dels treballadors amb les exigències de les activitats, rutines i entorn laborals, estudiant la tolerància en front dels diferents tipus d'agressions a les que poden estar sotmesos: esforç físic, tensions psicosocials, contaminants físics, químics o biològics.
  Diagnostica precoçment resistències i susceptibilitats en treballadors sans, patologies en treballadors aparentment sans i en treballadors amb símptomes de malaltia.
 • Desenvolupa plans de vigilància epidemiològica de col·lectius laborals, mitjançant les tasques següents:
  Identifica i detecta riscos laborals desconeguts.
  Avalua l'eficàcia i l'efectivitat de les intervencions preventives.
 • Du a terme activitats assistencials diverses, que inclouen les següents tasques:
  Promociona la salut amb consells i assessoraments personalitzats i intervencions informatives i formatives col·lectives.
  Dissenya i realitza accions preventives individuals, com la immunoteràpia o vacunació individual, i col·lectives en col·laboració amb els tècnics no sanitaris de la salut laboral (higienistes, tècnics de seguretat, ergònoms, psicosociòlegs i sindicalistes) per tal d'identificar i d'avaluar riscos laborals i per controlar els riscos identificats i avaluats.
  Aplica tractaments curatius, especialment en situacions d'urgència i per a primeres cures i atencions.
  Dissenya i realitza accions rehabilitadores per tal d'adequar els llocs de treball a les minusvalideses residuals dels treballadors que no han recuperat la integritat de la salut.
 • Assumeix funcions de gestió, com l'organització, planificació logística i avaluació de les intervencions sanitàries.
  Participa o dirigeix la comunicació i negociació amb els directius de les empreses en les que treballa i per a les quals treballa.
  Dirigeix i lidera equips sanitaris.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE