Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Terapeuta osteopàtic

Descripció

L'osteòpata dissenya, elabora i implementa accions terapèutiques amb finalitats curatives basades en l'osteopatia, per tal d'assolir millores en els processos de recuperació física i psíquica de persones amb patologies manifestes, ja sigui com activitats específiques o bé com activitats complementàries en el marc d'un programa de salut més genèric.

L'osteopatia investiga la influència i el desenvolupament de la malaltia i la seva millora mitjançant una sèrie de tractaments manuals. L'estudi de l'osteopatia està basat en l'anatomia, la fisiologia, la medicina semiòtica i els estudis mèdics ortodoxos, amb la particularitat que, per al tractament de les malalties, l'osteopatia empra mitjans manuals i no químics.

Tasques

 • Historitza la persona o bé interpreta el seu diagnòstic, per tal d'establir el programa i dirigir específicament les sessions d'intervenció.
  Explora el pacient i diagnostica (si és metge) la seva problemàtica d'acord amb els principis de l'osteopatia.
  Entrevista en profunditat el pacient per tal de determinar tots els factors interns i externs a ell que es relacionen amb les causes de les disfuncions o patologies manifestes, posant especial èmfasi en la seva conducta i higiene postural.
  Recopila i interpreta la informació donada per exploracions de biologia, radiològiques i altres tipus d'exàmens paraclínics.
  Realitza tests manuals de mobilització i exploració funcional.
  Palpa els micromoviments dels teixits i n'avalua les restriccions.
  Avalua (en el cas de ser metge) l'eficàcia d'altres tractaments prèviament practicats al pacient en el tractament de les disfuncions o patologies manifestes.
 • Dissenya tot sol o juntament amb altres professionals un tractament i una teràpia personalitzades, adients a la problemàtica o patologia de les persones, amb l'objectiu de millorar els seus processos de rehabilitació física, basant-se en les possibilitats terapèutiques de l'osteopatia.
  Prescriu un tractament osteopàtic en funció de la tècnica que emprarà.
  Informa sobre els principis de l'osteopatia.
 • Desenvolupa les sessions de treball aplicant els mètodes de treball osteopàtics.
  Porta a terme les sessions de treball aplicant les metodologies osteopàtiques: actua sobre els teixits tous i articulars, amb la qual cosa estimula els sistemes fisiològics del cos humà i fomenta l'autoregulació homeostàtica.
  Empra tècniques osteopàtiques: ostearticulars, funcionals, cranials, viscerals, estructurals directes, miotensives i funcionals.
  Informa sobre les característiques de la sessió terapèutica i sobre la funcionalitat de cadascuna de les seves accions (palpacions).
  Orienta el pacient sobre hàbits posturals i higiènics i prescriu exercicis de manteniment.
 • Fa un seguiment clínic de l'evolució dels seus pacients.
  Introdueix modificacions respecte el pla de treball inicial, en funció dels resultats de les sessions.
 • Té cura i manté en perfecte estat de manteniment, higiene i netedat les eines i l'instrumental terapèutic que emprarà en les seves sessions de treball, així com les instal·lacions de la seva àrea.
  Efectua les tasques de desinfecció i higienització pròpies del seu instrumental de treball i els seus equipaments físics.
 • Realitza accions formatives d'especialització i perfeccionament sobre les novetats introduïdes en la pràctica de l'osteopatia.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE