Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Especialista en Acupuntura - Medicina Xinesa

Descripció

L'especialista en acupuntura dissenya, elabora i implementa accions terapèutiques amb finalitats curatives basades en l'acupuntura i les tècniques de la medicina tradicional xinesa, per tal d'assolir millores en els processos de recuperació física i psíquica de persones amb patologies manifestes, ja sigui com activitats específiques o com activitats complementàries, en el marc d'un programa de salut més genèric.

L'acupuntura consisteix a inserir agulles en punts concrets del cos, de manera que s'alliberin les obstruccions dels camps energètics i es restableixi l'equilibri entre els meridians de l'organisme (energia física, mental i emocional del cos).

Tasques

Les tasques que duu a terme un/a especialista en acupuntura són les següents:
  • Redacta la historia clínica de la persona per tal d'establir el programa i dirigir específicament les sessions d'acupuntura. Explora al/a la pacient i diagnostica la seva problemàtica, d'acord amb els principis de l'acupuntura (camps energètics i meridians), emprant els termes en 'pinyin' (fluxos d'energia), així com la nomenclatura estàndard per a acupuntors/es.
    En el cas de que es tracti d'un/a professional de medicina, aquest/a interpreta i fa acopi d'altres sistemes de diagnòstic i historització que pugui aportar el/la pacient des de la perspectiva d'altres medicines. També avalua l'eficàcia d'altres tractaments que hagin estat practicats al/a la pacient. Identifica i determina, pel conjunt de símptomes expressats, els factors causals que intervenen en la seva aparició, d'acord amb els principis de la medicina tradicional xinesa.
  • Dissenya tot sol/a, o amb altres professionals, un tractament i una teràpia personalitzades adients a la problemàtica o la patologia de les persones, amb l'objectiu de millorar els seus processos de rehabilitació física i psíquica, basant-se en les possibilitats terapèutiques de l'acupuntura. Realitza els treballs preparatoris del/de la pacient previs a la sessió d'acupuntura (relaxació, ubicació correcte de l'organisme, etc.).
    Executa les sessions d'acupuntura inserint les puncions amb les agulles terapèutiques sobre aquells punts de l'organisme que es relacionen amb les causes de l'aparició de la patologia.
  • Porta un seguiment clínic de l'evolució de les persones que atén. Pot introduir modificacions respecte el pla de treball inicial, en funció dels resultats de les sessions d'acupuntura.
  • Té cura i manté en perfecte estat de manteniment, higiene i netedat les eines i l'instrumental terapèutic que emprarà en les sessions de treball, així com les instal·lacions de la seva àrea de treball. Realitza les tasques de desinfecció i higiene pròpies de l'instrumental de treball i els equipaments físics.
  • Realitza accions formatives d'especialització i perfeccionament sobre les novetats introduïdes en la pràctica de l'acupuntura i de la medicina xinesa.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE