Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Terapeuta naturista

Descripció

El/La naturòpata dissenya, elabora i posa en pràctica accions terapèutiques amb finalitats curatives basades en la naturopatia i les tècniques de la medicina no convencional per tal d'assolir millores en els processos de recuperació física i psíquica de persones amb patologies manifestes, ja sigui com activitats específiques, o bé com activitats complementàries en el marc d'un programa de salut més genèric.

La naturopatia es fonamenta en un principi fisioterapèutic, pel qual es valora que la salut la manté el propi organisme amb els seus sistemes inherents de curació i equilibri. Com a mètodes terapèutics, empra les tècniques de les disciplines naturistes (fonamentades en elements de la natura) com ara la fitoteràpia, l'aromateràpia, la thalassoteràpia, la balneologia, la climatologia, l'helioteràpia, la geoteràpia, la termoteràpia, la hidroteràpia i la hidrologia mèdica, l'oligoteràpia, la cinesiteràpia, la dietoteràpia, la cromoteràpia i les tècniques manuals de mobilització i massatge terapèutic.

Tasques

 • Historitza la persona o bé interpreta el seu diagnòstic per tal d'establir el programa i dirigir específicament les sessions d'intervenció amb el pacient.
  Explora el/la pacient i diagnostica la seva problemàtica d'acord amb els principis de la disciplina naturista que practica. Pot emprar tècniques de diagnosi no convencional, com ara la iridologia o la cinesiologia.
  Entrevista en profunditat el pacient per tal de determinar tots els factors interns i externs a ell amb les causes de les disfuncions o patologies manifestes.
  Identifica i classifica els principals trets constitutius de la personalitat i el caràcter del/de la pacient. Si és metge, interpreta i recopila altres sistemes de diagnòstic i historització que pugui aportar el/la pacient des de la perspectiva d'altres medicines.
  En cas que sigui metge, avalua l'eficàcia d'altres tractaments practicats sobre el/la pacient en el tractament de les disfuncions o patologies manifestes.
  Identifica i determina, pel conjunt de símptomes expressats, els factors causals intervenint en la seva aparició, d'acord amb els principis d'homeopatia.
 • Dissenya individualment, o amb altres professionals, un tractament i una teràpia personalitzades adients a la problemàtica o la patologia de les persones, amb l'objectiu de millorar els seus processos de rehabilitació física i psíquica, basant-se en les possibilitats terapèutiques de les tècniques i mètodes naturistes.
  Prescriu un tractament naturista en funció de la tècnica de la qual és especialista, o a partir de la combinació de vàries tècniques complementàries, com ara la dietoteràpia i l'oligoteràpia.
  Dictamina les substàncies naturals que han de ser administrades o treballades a les sessions.
  Informa sobre els principis medicinals de les substàncies naturals, i sobre la correcta administració de les dosis de les substàncies naturals que hagin de ser ingerides.
  Informa sobre les compatibilitats i les incompatibilitats de les substàncies naturals amb altres tractaments.
  Informa sobre la temporalització del tractament i prescriu, si és necessari, altres mesures terapèutiques.
 • Desenvolupa les sessions de treball aplicant els mètodes de treball de les teràpies naturistes.
  Du a terme les sessions de treball aplicant les metodologies terapèutiques afins a cada disciplina, i amb les substàncies escaients (aigua, fang, colors, flors, llums, etc.).
  Informa sobre les característiques de la sessió terapèutica i sobre la funcionalitat de cada element o substància natural.
 • Porta un seguiment clínic de l'evolució de les persones pacients.
  Modifica i introdueix modificacions respecte el pla de treball inicial, en funció dels resultats de les sessions.
 • Té cura i manté en perfecte estat de manteniment, higiene i netedat les eines i l'instrumental terapèutic que emprarà en les sessions de treball, així com les instal·lacions de la seva àrea de treball.
  Efectua les tasques de desinfecció i higiene pròpies de l'instrumental de treball i els seus equipaments físics.
  Té cura del correcte manteniment de les substàncies naturals que empra en les seves sessions.
 • Realitza accions formatives d'especialització i perfeccionament, sobre les novetats introduïdes en la pràctica de la naturopatia i la seva especialitat.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE