Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

La funció principal de l'expert/a en lísing i rènting és informar, assessorar i vendre contractes d'arrendament de béns, és a dir, contractes de cessió o adquisició de mobles o immobles per a particulars, empreses o professionals autònoms que desitgen renovar els béns sense adquirir-ne la propietat.

El lísing és un contracte a llarg termini de cessió de l'ús d'un bé, dirigit a professionals o empreses que en lloguen l'ús i que tenen dret a una opció de compra. El rènting, dirigit a qualsevol persona, també és un contracte de lloguer a llarg termini sobre l'ús d'un bé (normalment de ràpida depreciació com vehicles, ordinadors, etc.) però sense opció de compra. Ara bé, el preu del rènting inclou, amb més o menys intensitat, els serveis que permeten disfrutar del bé en perfecte estat (reparacions, manteniment, assegurances, impostos, etc.), mentre que el lísing no inclou aquesta prestació.

El perfil professional d'expert/a en lísing i rènting s'encarrega d'atendre i assessorar als clients que desitgen arrendar un bé; per realitzar-ho, adequa les condicions del producte a les necessitats i especificitats dels clients i duu a terme el seguiment de les operacions efectuades.

Tasques

Les tasques associades al perfil d'expert/a en lísing i rènting són les següents:
  • Informar i atendre als clients en relació a les dues modalitats d'arrendament d'un bé: lísing i rènting.
  • Realitzar la prospecció i captació de clients en les empreses de la zona que tingui assignada.
  • Intermediar i gestionar operacions d'arrendament financer i rènting, el que suposa:
    • Negociar, intermediar, adaptar i revisar els termes dels contractes estàndards d'arrendament per tal d'adequar-los a les necessitats del client.
    • Dur a terme el seguiment de les incidències de les operacions contractades i trobar-hi la solució.
    • Estudiar, proposar i negociar amb proveïdors els béns i serveis que després seran objecte d'operacions de lísing i rènting.
  • Reportar la informació quantitativa i qualitativa de les operacions a la direcció comercial amb l'objectiu de reorientar i millorar l'adequació dels productes i les estratègies de venda (preu, terminis, etc.).

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE