Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Consultor/a, Consultor/a de negoci, Analista de negoci

Descripció

El/La consultor/a TIC és un perfil híbrid que necessita una sòlida experiència econòmica i comercial, així com també coneixements relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Aquest/a professional utilitza la seva experiència en tots dos sectors per ajudar a la seva clientela a desenvolupar solucions tecnològiques que els serveixin per assolir els seus objectius de negoci. Les seves funcions consisteixen a analitzar la situació del client o clienta, generar un pla de negoci i desenvolupar solucions TIC, tant per a la mateixa empresa com per a clients externs. El seu perfil pot ser més o menys tecnològic en funció de l'àmbit en què desenvolupi la seva activitat.

Una de les especialitzacions més comunes dins d'aquest perfil professional és el de consultor/a SAP, que és qui s'encarrega de parametritzar els mòduls de SAP i en coneix les seves funcions a la perfecció, per tal d'adaptar-los a les necessitats específiques de cada empresa.

Tasques

Les tasques que duu a terme el/la consultor/a TIC són les següents:
 • Defineix l'estratègia TIC.
  Analitza els requeriments de l'empresa (pot ser la seva empresa o un client/a extern) per elaborar estratègies adequades en concepte de tecnologies de la informació i la comunicació.
  Defineix les diferents estratègies que l'empresa ha de seguir en tots aquells àmbits relacionats amb la tecnologia per a ser competitiva.
  Assessora sobre els possibles riscos.
 • Desenvolupa solucions TIC.
  Un cop definides i aprovades les estratègies de negoci que l'empresa ha de seguir, desenvolupa una sèrie de propostes (solucions) que s'ajusten a aquestes estratègies. El/La consultor/a TIC s'assegura que les solucions proposades responen a les necessitats del negoci.
  És present en la implantació d'aquestes solucions a l'empresa i les coordina.
  Dóna una visió teòrica general de tots els aspectes tecnològics que contenen aquestes solucions. Per exemple: nivells de seguretat, com serà el flux d'informació, com s'implementaran els sistemes, etc.
 • Identifica i defineix noves oportunitats de negoci.
  Identifica noves oportunitats de negoci relacionades amb la tecnologia.
  Treballa sobre aquestes noves oportunitats per definir com podran ajudar l'empresa a simplificar, millorar o redissenyar els processos de negoci.
 • Mesura resultats i tendències.
  Un cop implantades les solucions mesura els resultats del projecte i els avalua.
  Defineix possibles noves orientacions de l'estratègia tecnològica de l'empresa a través d'aquestes mesures.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE