Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Enginyer/a tècnic de vendes

Descripció

L'enginyer de prevenda és una figura lligada a l'equip comercial d'una empresa, la feina del qual va més enllà de les vendes en si. De formació eminentment tecnològica, però amb vocació comercial i facilitat de comunicació, aquest professional és l'encarregat de donar suport tècnic a les propostes de l'equip de vendes. Les seves funcions principals són assegurar que les solucions informàtiques i tecnològiques proposades al client siguin precises en l'àmbit tècnic i explicar-li en un llenguatge planer les característiques i els avantatges del sistema que se li ofereix. Per tot això, aquest perfil ha de mantenir-se molt al dia dels avenços tecnològics del sector en què treballa, així com també dels productes que ofereix la seva competència.

Tasques

 • Fa propostes al client.
  S'informa de les necessitats del client amb l'ajuda de l'enginyer de compte, que és un professional de perfil més comercial que actua d'interfície amb el client.
  Elabora la part tècnica de les propostes que es fan al client sobre productes o solucions TIC.
 • Ajuda l'equip comercial.
  Treballa conjuntament en les propostes que l'equip comercial prepara per al client.
  Presenta el producte o la solució informàtica al client des d'un vessant tècnic.
  Ajuda els comercials a "definir la necessitat tècnica" del client pel producte que li presenten.
  Documenta el producte o la solució informàtica de manera que puguin traduir-se al "llenguatge comercial" els seus avantatges tecnològics.
  Prepara demostracions i presentacions sobre el producte o la solució.
 • Gestiona la implantació de la solució proposada al client (en cas que no existeixi una figura dedicada específicament a aquesta tasca).
  Detalla el disseny final de la solució informàtica.
  Coordina la implantació del projecte en la seva totalitat un cop s'ha venut al client (tret que aquesta funció recaigui sobre l'enginyer de compte).
  S'assegura de transferir les competències que no assumirà ell als equips tècnics de la seva empresa.
  Assegura la comunicació entre el client i la seva empresa per poder avaluar com funciona el producte i si compleix les expectatives del client (tret que aquesta funció recaigui sobre l'enginyer de compte). Defineix el control d'incidències (temps de resposta, etc.)
 • Dóna suport tècnic per al desenvolupament de productes.
  Ajuda, a nivell tecnològic, al desenvolupament, llançament i posterior manteniment de nous productes.
  Dóna suport als Product Managers perquè puguin desenvolupar i impulsar millor els seus productes.
 • Avalua el producte propi i el de la competència.
  Avalua a nivell tecnològic les solucions informàtiques i els productes que s'ofereixen als clients.
  Avalua també els productes semblants de la competència per saber quins són els punts forts i febles.
  Defineix una metodologia de testeig tecnològic dels productes propis i de la competència.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE