Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Product owner, Tècnic/a de producte, Cap de producte

Descripció

La persona cap de projectes informatics és l'encarregatda de gestionar projectes de creació de programes per a la seva empresa o per a d'altres. Aquest/a professional dirigeix els projectes d'assessorament i desenvolupament de programari; és responsable de la gestió dels recursos humans assignats al projecte i de la qualitat tècnica del producte final. Entre les seves responsabilitats, hi ha la gestió d'equips formats per analistes, programadors/es, consultors/es i, fins i tot, empreses externes proveïdores de serveis. La persona cap de projecte és la màxima responsable de la planificació i l'execució del projecte dins dels terminis establerts amb el client final, segons els estàndards de qualitat definits, i dins d'un marge de costos determinat. En la majoria dels casos, els projectes de programari proporcionen resposta a temps real i permeten gestionar demandes concurrents.

Tasques

Les funcions principals d'aquesta ocupació són:
 • Gestiona de manera global el projecte.
 • Planifica, defineix els recursos, coordina i supervisa l'anàlisi funcional i orgànic, així com també el desenvolupament i la implementació del software.
 • Gestiona tècnicament el projecte.
 • Transforma els requeriments del client en especificacions tècniques i desenvolupa el disseny inicial de blocs en què s'estructura el producte de software. Encara que no programi ni estructuri els programes directament, té coneixements tècnics amplis d'aquest tema que l'ajuden a distribuir temps i recursos.
 • Es responsabilitza de possibles ampliacions del projecte.
 • Resol els problemes tècnics que poden sorgir durant el projecte i garanteix la qualitat del software que lliura.
 • Negocia directament amb el client (que pot ser de dins la mateixa empresa o extern).
  Analitza les seves necessitats i les tradueix en un projecte per crear el programari convenient.
  Dona informació sobre l'evolució del projecte, així com també de les possibles desviacions.
  Estableix la formació del client un cop ha lliurat el programari.
 • Planifica el seguiment i n'assumeix el control.
 • Estableix uns objectius clars i els terminis en què s'han de complir i fa el seguiment de l'execució del projecte.
 • Elabora una agenda detallada amb els terminis que cal complir per a les diverses parts d'un projecte.
 • Estableix els punts crítics que poden aparèixer en el disseny i el desenvolupament del software per obtenir els millors resultats.
 • Dirigeix l'equip.
 • Coordina i supervisa l'equip de programadors/es, analistes, consultors/es i, fins i tot, empreses externes proveïdores de serveis.
 • Assigna les tasques corresponents als integrants de l'equip, defineix com estaran distribuïdes les tasques (estructuració, creació de bases, programació, etc.) i fa el seguiment de l¿execució de les mateixes.
 • S'assegura que l'equip compleixi les dates límits i que el projecte no es desviï del pressupost. Estableix una comunicació fluida entre els membres de l'equip que participen en el projecte.
 • Identifica noves oportunitats de serveis al client i proporciona assessorament tècnic en l'elaboració de propostes comercials.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE