Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

DBA

Descripció

La feina de l'administrador de bases de dades consisteix a gestionar el software de les bases de dades i determinar la forma d'organitzar i emmagatzemar la informació digital verificant la integritat de les dades i responsabilitzant-se de la seva seguretat. S'encarrega del disseny, el desenvolupament i el manteniment de les bases de dades, de la coordinació dels canvis, de comprovar que funcionen correctament i de l'eficàcia d'accés a les dades.

Així doncs, aquest professional permet als usuaris desar les dades, ordenar-les, extreure-les i compartir-les a través d'una xarxa interna o fins i tot per Internet.

Tasques

 • Gestiona la posada a punt de les bases de dades (disseny i desenvolupament) en cas que no hi hagi una empresa externa o un equip intern específic que se n'encarregui, tals com analistes de bases de dades o dissenyadors de bases de dades.
  Decideix característiques com la localització, l'espai, el mètode d'accés i la seguretat, i s'encarrega de codificar-los.
  Elabora programes per integrar la base de dades amb els equips, o programes d'aplicacions, si se'n necessiten per complir certs requeriments específics.
  Verifica els programes fets i corregeix els possibles errors.
  Calcula els paràmetres òptims per al funcionament apropiat de la base de dades a fi d'establir límits per a futurs canvis o millores.
 • Assegura el funcionament i el manteniment correcte de les bases de dades aixi com la seva integritat, comprovant que la informació estigui emmagatzemada coherentment.
  Garanteix la recuperabilitat, es a dir, tornar la base de dades a un estat anterior consistent en cas que s'hagi produït algun error.
  Verifica que les dades siguin accessibles als usuaris i les ajusta a les seves necessitats.
  Analitza i corregeix incidències, modificant programes si van canviant les necessitats del sistema o dels usuaris.
  Controla el volum de dades i les reorganitza per reduir el temps de resposta.
 • Proporciona servei a l'usuari.
  Manipula comptes (dóna d'alta i de baixa usuaris, gestiona nivells d'accés, etc.).
  S'encarrega de formar els usuaris de les bases de dades.
  També ha de respondre a qüestions i ajudar els usuaris en casos concrets. És important que s'estableixi una comunicació fluïda entre l'administrador de bases de dades i els usuaris.
 • Desenvolupa normes i estàndards de seguretat.
  S'encarrega de la seguretat de la base de dades perquè els agents externs no puguin accedir a la informació que conté.
  S'ocupa de la gestió de polítiques de backup. Fa còpies de seguretat periòdicament (en general, de forma automàtica, per mitjà de programes).

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE