Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

Aquest professional es dedica a la investigació, el disseny i el desenvolupament de hardware i en supervisa la fabricació i la instal·lació. Quan parlem de hardware, ens referim sempre al sector de les TIC i ens centrem en components d'ordinadors: circuits integrats, plaques, memòries, i elements relacionats com teclats, impressores, etc. L'enginyer de hardware es responsabilitza de gestionar-los i administrar-los. També s'encarrega de dirigir les línies d'investigació i avenç tecnològic en aquest àmbit.

Tasques

 • S'encarrega de l'estadi inicial del producte.
  Aquest professional s'ocupa d'elaborar les especificacions. En una primera etapa s'encarrega de les d'alt nivell i determina les característiques requerides, les restriccions que hi haurà, etc. També es tenen en compte les especificacions mediambientals i les restriccions de cost i de temps. Aquesta etapa generalment es desenvolupa amb un gran equip d'enginyers de hardware i pot durar mesos.
  Participa en el desenvolupament de les especificacions de baix nivell, en què es detalla com es desenvoluparà el producte (interfícies, ports, etc.).
 • S'ocupa del disseny.
  Utilitza eines de disseny com CAD, i de disseny de hardware com VHDL o Verilog per poder crear i posteriorment simular el sistema a nivell lògic.
  Troba la solució "elegant" del disseny. Hi ha moltes maneres de resoldre un problema: el valor afegit de l'enginyer de hardware és aconseguir un disseny més senzill, eficient, robust i tan barat com sigui possible. Ha d'estar informat de les millores tecnològiques que hi ha al mercat.
  Detecta possibles errors i els corregeix gràcies a les eines informàtiques de simulació.
 • Participa en la construcció del prototip.
  En alguns casos programa els dispositius per elaborar-lo.
  El prototip permetrà iniciar les tasques de proves del producte i de control de qualitat, també serveix per detectar la seva fiabilitat i els requeriments econòmics per a ser fabricat.
  En general, s'encarregarà detingudament de l'equip de proves i de la realització de tests.
  Si es detecten errors en aquesta fase, caldrà tornar a dissenyar el producte i elaborar de nou el prototip.
 • Treballa en la implementació final del producte.
  Principalment en supervisa la fabricació i la instal·lació (per exemple, si forma part d'un sistema més gran).
 • S'encarrega de la documentació.
  És bàsic que elabori la documentació de tot el projecte en general, tant de les especificacions com del disseny que se n'ha fet.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE