Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Instal·lador/a operador/a de protecció de sistemes informàtics
Instal·lador/a operador/a de mecanismes de protecció de sistemes informàtics i d'accés a Internet

Descripció

L'operador/a de protecció de sistemes informàtics i d'accés a Internet realitza tasques de suport a la persona administradora de seguretat de sistemes informàtics i de telecomunicacions. S'ocupa dels treballs de camp i fa les instal·lacions i el manteniment dels sistemes de l'empresa.

Tasques

 • Analitza el trànsit de la xarxa. L'anàlisi serveix per conèixer quin ús es dóna a les aplicacions, quin tipus d'informació s'utilitza més i quin volum té.
 • Identifica la tipologia de la xarxa, és a dir, mira quin tipus de xarxa hi ha instal·lada en l'empresa: identifica si és una xarxa local (LAN) o una xarxa de llargues distàncies (WAN), quin tipus de protocol utilitza per comunicar-se dins la xarxa i amb les altres xarxes (TCP/IP, etc.), quin tipus de connexió té (per cable, per telèfon, etc.).
 • Identifica els serveis i les aplicacions que ofereix la xarxa. Primer ha de saber quins serveis es poden utilitzar i quins usuaris estan definits; d'aquesta manera, després podrà configurar i dimensionar els sistemes.
 • Fa una anàlisi de les vulnerabilitats que pot tenir el sistema, és a dir, n'identifica els punts febles per tal de trobar-hi solucions.
 • Configura els sistemes, és a dir, les diferents aplicacions que s'utilitzen a l'empresa per tal que les persones usuàries les puguin fer servir. Hi ha aplicacions que tothom utilitza, com són els editors de text, els fulls de càlcul, etc., i també n'hi ha que són específiques per a un conjunt d'usuaris/àries, que són els únics que les poden utilitzar, com, per exemple, els programes de comptabilitat.
 • Dimensiona els sistemes: defineix les mesures del hardware, com, per exemple, del SAI (sistema d'alimentació ininterrompuda), que depèn de la quantitat de material connectat. El SAI permet que el sistema continuï funcionant quan, per exemple, hi ha apagades de llum.
 • Realitza el tunning: ajusta els paràmetres de funcionament del sistema (com el correu electrònic de les persones usuàries) o equilibra els recursos en funció dels usos (per exemple, vigila que no hi hagi una impressora col·lapsada i una altra que no utilitza ningú).
 • Instal·la i gestiona els mecanismes de control d'accés, i valora les mesures que es prenen per tal d'assegurar-se que cada usuari/ària només accedeix als recursos que té assignats i per tal d'evitar l'entrada de persones no autoritzades. Per exemple, les dades de compres i vendes d'una empresa són informació restringida, per tant s'ha de definir qui pot accedir-hi, de la qual cosa s'encarrega l'operador.
 • Instal·la i gestiona els mecanismes de monitorització. Per poder dur a terme les diferents tasques que té assignades, l'operador/a necessita tenir informació continuada de diferents paràmetres del sistema, com poden ser l'ús de memòria, el trànsit d'informació per la xarxa, el volum de transaccions, etc. Hi ha aplicacions que permeten fer la monitorització d'una forma automàtica.
 • Instal·la i gestiona els mecanismes de redundància. La redundància és un mecanisme de protecció de les dades del sistema que té com a objectiu tenir còpies de les dades en cas de pèrdua.
 • Instal·la i gestiona els mecanismes de recuperació d'errors o desastres. Quan es produeix una contingència amb el sistema de manera que es perden aplicacions (es fan malbé totalment o parcialment les dades o es perd tota la informació), l'operador/a les recupera i arregla els errors a partir dels procediments establerts per a cada cas.
 • Instal·la i gestiona els mecanismes per garantir la confidencialitat de les dades. Implementa la política que hagi definit l'empresa per dur a terme la protecció de les dades, com, per exemple, la definició de diferents nivells d'usuaris/àries, l'accés a determinades àrees de l'empresa, etc.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE