Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Administrador/a de seguretat en sistemes informàtics i de telecomunicacions

Descripció

L'administrador gestiona la seguretat dels sistemes informàtics i de telecomunicacions de l'empresa. Treballa conjuntament amb l'administrador dels sistemes informàtics i de telecomunicacions.

La seguretat dels sistemes informàtics i de telecomunicacions té com a objectius principals assegurar el software i el hardware; assegurar el rendiment dels recursos i garantir que el personal en faci un bon ús; preservar la imatge de l'empresa, i assegurar la continuïtat del negoci i la recuperació dels desastres.

Aquesta ocupació suposa una dedicació completa i pot comportar treballar a qualsevol hora, ja que els problemes de seguretat poden sorgir en qualsevol moment.

Tasques

Hi ha tasques que són generals per a tot el sistema i tasques associades als diferents nivells de seguretat que té un sistema informàtic i de telecomunicacions.
 • Defineix la política de seguretat de l'empresa. En aquest sentit, estableix els objectius de l'empresa en matèria de seguretat respecte als sistemes informàtics i de telecomunicacions.
 • S'encarrega de la seguretat del hardware. El hardware està compost per tots els elements físics del sistema, com, per exemple, els aparells perifèrics (impressores, ordinadors, etc.).
  Gestiona la seguretat física de les instal·lacions, tant informàtiques com de comunicacions. Els principals problemes de seguretat als quals ha de fer front són la fiabilitat dels elements (que les màquines no fallin, per exemple, per un tall de llum); el sabotatge contra les màquines; els desastres físics (inundacions, incendis, etc.), o els atacs per virus (que espatllen les màquines).
  Realitza el control de qualitat de la producció del hardware. Un bon funcionament del hardware assegura que no es produeixin errors que faran funcionar malament el sistema. Per exemple, ha de controlar que els sistemes que s'utilitzen per fer les còpies de seguretat funcionin bé i gravin les dades correctament .
 • S'encarrega de la seguretat del software. El software inclou les aplicacions i les dades amb què es treballa a l'empresa.
  Defineix les mesures de prevenció i les accions que cal dur a terme davant d'atacs de virus o intrusos al sistema.
  Realitza el control de qualitat de la producció del software. Cal verificar que les aplicacions i les dades del sistema funcionen bé, és a dir, que les aplicacions no fallen quan s'hi treballa i les dades són fiables (no s'han modificat, no s'han corromput, etc.).
 • Gestiona la seguretat en les comunicacions. La seguretat en les comunicacions té per objectiu assegurar que la informació que circula és secreta i autèntica, de manera que l'usuari que l'envia té la certesa que arribarà igual a l'usuari que la rep (receptor), i que pel camí ningú no la podrà llegir ni manipular.
 • Gestiona el rendiment dels recursos del sistema com, per exemple, el rendiment de la xarxa, els discos, etc.
 • Controla el rendiment del personal de l'empresa, perquè no es faci un mal ús dels recursos i per evitar usos il·lícits o privats, com pot ser l'abús del correu electrònic o d'Internet per part del personal.
 • Realitza els plans de contingència i els implementa. Els plans de contingència han d'assegurar el funcionament de l'empresa en cas que es produeixi un desastre en el sistema (un incendi, un problema en el software o en el hardware, un virus, etc.). Això implica tenir un pla d'emergències (que són totes les accions que cal dur a terme quan té lloc el desastre), un pla de còpies de seguretat (que permeti recuperar tota la informació de l'empresa) i un pla de recuperació (per tornar a fer funcionar el sistema com abans del desastre).
 • Gestiona la destrucció dels residus. Per residus s'entén els mitjans de suport electromagnètic (com cintes de gravació de dades, CD, etc.) i les bateries que ja no es fan servir perquè estan espatllades o perquè han quedat obsoletes.
 • En alguns casos, realitza l'anàlisi forense dels sistemes informàtics o algun dels seus components. Això vol dir que, quan un sistema informàtic no funciona o s'ha espatllat definitivament, analitza per què ha succeït.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE