Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El gestor de sistemes és el responsable del control dels dispositius que conformen un sistema integrat. En general, es tracta del conjunt de servidors que estan comunicats per una xarxa. Està molt vinculat a les xarxes, ja que parlem de sistemes que s'enllacen amb xarxes, però no les gestiona directament.

Aquest professional ha de desenvolupar operacions d'alt nivell i fer avaluacions concretes del funcionament del conjunt del sistema. També ha d'identificar i diagnosticar problemes.

És important remarcar que el domini de sistemes té un ampli ventall d'activitats especialitzades. A més de tenir un coneixement tècnic general, el gestor de sistemes pot trobar-se, en una feina, amb tasques o equipaments molt específics. Es tracta d'una posició vinculada a empreses que disposin d'un sistema integrat complex (amb servidors, terminals i centraletes digitals).

Tasques

 • S'encarrega del seguiment i la monitorització dels dispositius del sistema.
  Controla per mitjà d'un conjunt de monitors la totalitat dels dispositius amb un sistema que controla i retransmet el seu estat. Això és molt important perquè li permet detectar avaries o disfuncions. En la majoria de casos, i segons els requeriments empresarials, aquesta vigilància haurà de ser contínua i, per tant, caldrà treballar per torns.
  Estableix programes d'alarmes per als dispositius i els configura.
 • Gestiona el manteniment.
  Ha de realitzar programes de software per configurar els dispositius pertinents (servidors).
  Resol les incidències que hi hagi a l'equipament; és possible que ho hagi de fer també a la xarxa (depenent de si existeix la figura de tècnic de gestió de xarxa). Soluciona problemes que tenen a veure tant amb software com amb el hardware.
  Fa tests molt concrets amb l'objectiu d'aïllar els problemes i poder-los solucionar.
 • Estudia possibles ampliacions.
  Les necessitats de l'empresa s'han d'adaptar als canvis tecnològics i a les millores que van apareixent al mercat. Aquest professional ha de tenir informació actualitzada del sector en què desenvolupa la seva activitat per poder planificar canvis.
  Adapta el sistema a nous requeriments o canvis en la seva funcionalitat.
  S'encarrega del procés de migració dels sistemes vells als nous.
 • S'encarrega de la documentació.
  D'una banda, s'ocupa de la documentació referent a la configuració i la informació dels equips del sistema.
  És important fer una documentació dels incidents que es produeixen, així com també de les mesures utilitzades per resoldre'ls. Serveix per poder solucionar-los amb més rapidesa i, a més, per detectar errors de disseny, en cas que un incident tingui lloc massa vegades.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE