Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

Enginyer especialitzat en el disseny de l'emplaçament dels equips, les estacions base, les antenes i altres instal·lacions relacionades amb les telecomunicacions. Aquest professional ha de complir la legislació vigent a fi de disminuir la mida i la complexitat de les instal·lacions i reduir-ne l'impacte visual per aconseguir el mimetisme adequat amb l'entorn, p. ex., definint els colors o altres aspectes de les antenes perquè s'adaptin al paisatge urbà.

Tasques

  • S'encarrega de l'elaboració del full de dades on s'assenyalen les característiques tècniques de la instal·lació.
  • Elabora la documentació tècnica de la instal·lació on es recullen els següents aspectes: plànols d'emplaçament de l'antena; càlculs que demostrin l'estabilitat de les instal·lacions, i documentació que justifiqui la utilització de la millor tècnica disponible en virtut del pressupost econòmic. També defineix la tipologia i les característiques dels equips que cal implantar per aconseguir el mínim impacte visual i ambiental.
  • S'encarrega de la comprovació de la qualificació del sòl que ocupa la instal·lació segons el planejament urbanístic vigent.
  • Es responsabilitza d'analitzar l'impacte visual de la instal·lació: realitza la simulació gràfica de l'impacte visual des de la perspectiva del vianant.
  • Elabora la documentació fotogràfica, gràfica i escrita justificativa de l'impacte visual on s'expressi clarament l'emplaçament de la instal·lació amb relació a la finca i la seva situació: descripció de l'entorn on s'implanta.
  • Es responsabilitza del manteniment de les instal·lacions i procura que estiguin en perfectes condicions de seguretat.
    Redacta la documentació que expressi la conformitat del titular del terreny o de la finca on s'instal·len les infraestructures, i gestiona la certificació d'acompliment dels nivells i limitacions establerts en virtut de la normativa mediambiental.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE