Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Enginyer/a d'adquisició de dades

Enginyer/a de sistemes per satèl·lit

Enginyer/a de transmissió de dades per satèl·lit

Descripció

Aquesta ocupació s'emmarca en els projectes de satèl·lits artificials que incorporen aplicacions destinades a oferir serveis diversos: navegació, comunicacions, meteorologia o teledetecció per satèl·lit, entre d'altres. En aquests projectes espacials, hi distingim dues parts fonamentals: el segment embarcat (la part de software que s'instal·la al satèl·lit) i el segment terrestre.
El Data Handling Engineer o enginyer d'adquisició de dades s'encarrega de dissenyar els protocols i els drivers de comunicació necessaris entre els diferents components de hardware i software dels satèl·lits. També és l'encarregat de la definició dels protocols de comunicació i del disseny de les aplicacions informàtiques necessàries perquè el segment embarcat es comuniqui amb el segment terrestre un cop el satèl·lit es trobi a l'espai.

Tasques

  • Organitza el sistema o subsistemes en tractaments lògics en l'elaboració del disseny funcional de la comunicació dels diferents components del satèl·lit: disseny dels protocols i dels drivers dels components; disseny dels protocols de comunicació per establir la comunicació entre el segment embarcat i el terrestre, i disseny de les solucions definides en la fase d'anàlisi funcional amb l'ajuda de la tecnologia informàtica més adient a cada cas (C, C++, ADA).
  • És responsable del disseny dels plans de proves, així com de la coordinació de la fase de proves i la supervisió dels tests. Garanteix que el sistema funcioni correctament i respecti les especificacions funcionals.
  • S'ocupa de la posada a punt del sistema (tunning del sistema) abans que aquest passi a la fase d'explotació.
  • S'encarrega de redactar les especificacions tècniques, tant dels protocols com de les interfícies i els drivers. A més a més, ha de redactar la documentació tècnica necessària per desenvolupar el software d'integració dels diferents components (satèl·lits, aparells embarcats i ordenadors que recolzen el segment terrestre).

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE