Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

L'expert/a en xarxes de transmissió i distribució és el/la professional que dissenya i desenvolupa sistemes de transferència d'informació d'un equip a un altre. Per fer-ho identifica la tipologia de dades a transmetre (àudio, text, gràfics, vídeo), analitza el canal a través del qual s'han de distribuir (fibra òptica, cable, etc.), quantifica el volum de dades a enviar, i dimensiona o redimensiona la xarxa en funció dels paràmetres indicats.


Aquest professional dissenya i desenvolupa xarxes digitals de transmissió de dades per fer més eficient el tractament de la informació de les xarxes (com l'elèctrica, la de circulació o la de l'aigua). Per tant, monitoritza, i limita o amplia el trànsit d'informació d'una xarxa, tant a nivell d'usuari com d'administrador.
Aquest professional treballa en consultories tecnològiques, empreses proveïdores de serveis telefònics, o corporacions que gestionen la distribució de les xarxes de serveis bàsics (aigua, gas, llum, etc.).

Tasques

  • Dissenya, planifica i desenvolupa xarxes de comunicació garantint la seva seguretat, i maximitzant l'eficiència en la transmissió i distribució de les dades.
  • Identifica les característiques d'una xarxa i els protocols (IP, TCP, DNS, UDP, DHCP, etc.) que actuen sobre ella, a partir del model de referència TCP/IP sobre el qual es basa Internet, i la redissenya en funció de les necessitats de transmissió de dades.
  • Estructura xarxes corporatives mitjançant el model jeràrquic de xarxes, com per exemple, xarxes VPNs, i en minimitza els riscos de seguretat.
  • Reconeix les amenaces a les quals està exposat un sistema informàtic i estableix els mecanismes i pautes de seguretat per afrontar-les.
  • Administra les xarxes implementades i dels sistemes operatius del servidor (Windows Server, GNU/Linux, etc.) aplicant mesures de seguretat per garantir el manteniment de la xarxa en moments de màxim consum.
  • Elabora documentació de seguiment de l¿estat de la xarxa: informes sobre el seu ús, capacitat i incidències de la xarxa i proposa de solucions per millorar-ne el funcionament (ampliació de l¿ample de banda, redistribució a través d¿altres canals, redimensionament, etc.).

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE