Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/la consultor/a en e-Salut és el/la professional expert/a en el disseny, gestió i execució de projectes d'e-Salut. Es tracta de projectes que apliquen les TIC a la medicina, com per exemple, la història clínica compartida, la carpeta sanitària personal, la recepta electrònica, la digitalització de la imatge, la telemedicina o la teleassistència.

Aquest/a professional treballa, generalment, en empreses de consultoria tecnològica aplicada a la salut que ofereixen serveis a organitzacions sanitàries públiques o privades (hospitals, centres d¿atenció primària, administració de salut de diferents nivells (estatal, autonòmic, local), clíniques, mútues etc.). També pot treballar en centres sanitaris públics o privats realitzant funcions de gestió i control de la implantació de projectes d'e-Salut.

Tasques

  • Assessora sobre l'aportació o solucions que ofereixen les TIC per millorar l'organització, gestió o prestació dels serveis de salut.
  • Analitza, identifica i interpreta les necessitats de la clientela en la gestió de la informació sanitària, i proposa solucions d'e-Salut adequades. Algunes d'aquestes solucions poden ser, per exemple, la instal·lació de càmeres fotogràfiques que envien imatges en temps real a altres centres per fer el diagnòstic; el desenvolupament d'aplicacions 2.0 perquè els pacients generin continguts que, un cop analitzats, faciliten la previsió d'epidèmies o permeten el suport d'uns pacients a altres; el desenvolupament d'aplicacions mòbils que milloren la informació sobre serveis de salut especialitzats (com la programació de jocs a través del mòbil dirigits a educar a la comunitat en hàbits saludables); la utilització de plataformes que suporten vídeo per a la comunicació i el diagnòstic; o la dotació de funcionalitats d'e-Salut a plataformes de gestió de continguts, com per exemple, la plataforma PeSCA (Plataforma para la e-Salut en código abierto http://redes.epesca.org/).
  • Implanta projectes d'e-Salut: gestiona i coordina els recursos humans implicats en la implementació dels projectes d'e-Salut, el que suposa organitzar-ne el temps i les tasques i fer-ne el seguiment; i resol incidències en la fase d'implantació.
  • Fa el seguiment dels projectes per controlar-ne el correcte desenvolupament, el compliment dels estàndards de qualitat establerts, i resol eventuals incidències que puguin sorgir. Elabora informes sobre l'estat del projecte i avalua resultats.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE