Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/La tècnic/a superior en imatge per al diagnòstic és el/la professional que col·labora i dóna suport en els serveis de Radiologia o Medicina Nuclear en els processos de diagnòstic a través d'imatges radiològiques, ecogràfiques, magnètiques o en l'aplicació medicodiagnòstica de les radiacions ionitzants.

Obté registres gràfics del cos humà, de tipus morfològic i funcional amb finalitats diagnòstiques, preparant, manejant i controlant els equips, així com interpretant i validant els resultats tècnics en condicions de qualitat i de seguretat ambiental, sota la supervisió corresponent.

Tasques

 • Organitza i gestiona, al seu nivell, l'àrea de treball assignada en la unitat o gabinet d'imatge per al diagnòstic.
  Rep i interpreta les peticions mèdiques per als exàmens diagnòstics que s'han de realitzar utilitzant diferents tècniques i aparells. Les classifica en funció de prioritats i procedències i les distribueix en les seccions de la unitat.
  Maneja, a nivell d'usuari, bases de dades informatitzades sobre pacients.
  Controla les existències de material de consum en la unitat i elabora els documents de control i de petició de material.
  Elabora informes d'activitat amb dades estadístiques.
  Elabora resums d'articles científics sobre tècniques de diagnòstic per imatge i de manuals tècnics de funcionament d'equips.
 • Atén al/a la pacient i familiars utilitzant tècniques de comunicació verbal i no verbal, i adaptant l'estil a l'actitud de l'interlocutor/a.
  Acull al/a la pacient amb un tracte agradable i respectuós, identificant les seves necessitats i establint les possibles actuacions per resoldre interferències amb pacients difícils.
 • Coneix l'estructura, el funcionament i la localització de les diferents parts i sistemes del cos humà, així com la manifestació de les principals malalties associades.
  Mobilitza i col·loca eles persones pacients en la posició adient.
 • Obté registres gràfics del cos humà, utilitzant equips radiogràfics i/o equips de processament informàtic d'imatges de ressonància magnètica i tomografia axial computada.
  Obté registres gràfics del cos humà, mitjançant tècniques radioisotòpiques, utilitzant equips d'alta tecnologia en medicina nuclear (branca de la medicina que utilitza els isòtops radioactius, les radiacions nuclears i les variacions electromagnètiques dels components del nucli, per a la prevenció, el diagnòstic, el tractament i la recerca mèdiques)
 • Aplica i comprova les normes de radioprotecció, definides per la legislació vigent, en les unitats d'aplicacions mèdiques de les radiacions ionitzants, sota la supervisió del metge nuclear o de qui correspongui.
  Realitza croquis de senyalització i senyalitza les diferents àrees i barreres, segons la normativa.
  Aplica les tècniques de mesura de la radiació per a la revisió d'instal·lacions.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE