Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a-gestor/a de programes comunitaris de salut

Descripció

Normalment, el/la gestor/a de programes comunitaris de salut treballa a l'Administració Pública i aplica polítiques i programes de salut comunitària en el territori. Col·labora de manera continuada amb els/les tècnics/ques de salut pública i ajuda a la implementació dels programes que defineixen les administracions públiques en matèria de salut.

Aquest/a professional ha de tenir en compte la multiculturalitat quan realitza la seva feina, és a dir, ha de recollir les especificitats dels diferents col·lectius presents en el territori, per tal d'adaptar-hi els programes. Per exemple, els programes de prevenció de la SIDA s'han d'enfocar de manera diferent en funció de la religió de cada col·lectiu.

Tasques

 • Gestiona i col·labora en la implantació dels programes de prevenció i promoció de la salut. Entre d'altres:
  Participa en els programes de vacunació a determinats grups, com poden ser escolars i gent gran, sempre que l'agent sigui titulat en infermeria, tal i com ho estableix la normativa sanitària.
  Participa en els programes d'educació, tant a les escoles o instituts com a comunitats específiques (migrants, dones, etc.).
  Participa en els programes de promoció sobre temes específics, com poden ser la SIDA, la drogodependència, etc.
  Participa en els programes d'educació sanitària a l'empresa per a la prevenció del tabaquisme, drogues, alcohol, estrès, etc.
 • Col·labora amb els recursos sociosanitaris del territori en què treballa.
  Això implica una relació amb els hospitals, centres d'atenció primària, assistents socials, etcètera, per tal de poder gestionar la implantació de programes a partir del coneixement de la realitat sociosanitària del territori (els problemes que tenen, com treballen, com estan repartides les funcions entre els diferents operadors dels recursos sociosanitaris, etc.).
 • Dóna suport a organitzacions ciutadanes, com per exemple les organitzacions d'ajuda mútua (alcohòlics anònims, p. ex.).
  Interactua amb les organitzacions i fa de lligam entre elles i l'Administració, per tal d'implantar el programa de prevenció i promoció de la salut.
  Dóna accés a materials i esdeveniments (jornades, fòrums i cursos) que puguin interessar a les organitzacions.
 • Participa en el control de la gestió del programa de prevenció i promoció de la salut. Per això, entre d'altres:
  Estableix i mesura qualitativament, amb indicadors, el compliment del programa.
  Tota implantació de qualsevol programa d'acció necessita establir uns indicadors, per tal de poder controlar progressivament com funciona la implantació del programa de salut.
  Aquests indicadors han de mesurar el que es fa, el que s'està complint i també han de detectar si els canvis que es produeixen en aplicar el programa de prevenció i promoció de la salut són els que s'espera aconseguir; per exemple, es pot mesurar la quantitat d'escoles on s'ha aplicat un programa d'educació sanitària.
  Contribueix a la valoració de l'impacte i satisfacció de la ciutadania i de l'usuariat dels serveis de salut, per exemple, amb la recollida de dades, mitjançant enquestes de salut, per tal de saber la satisfacció dels ciutadans respecte els serveis, etc.
 • Col·labora amb altres programes de salut comunitària, com poden ser la identificació de problemes i necessitats de la salut en la comunitat i també situacions de risc en el territori; igualment, realitza propostes d'accions i programes. Un exemple és col·laborar en un programa de seguretat i higiene alimentària, que estableix les seves pròpies activitats, però on el tècnic-gestor de programes comunitaris de salut pot realitzar propostes d'actuacions.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE