Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

La proteòmica és la disciplina que estudia el proteoma o del conjunt de proteïnes d'una cèl·lula que en determina les seves funcions cel·lulars. Aquesta àrea de recerca creix molt ràpidament en l'era postgenòmica i el seu objectiu principal és la identificació de nivells d'expressió de proteïnes, l'estudi de la seva interacció i la determinació de possibles modificacions postraduccionals.

La proteòmica permet als/les investigadors/es estudiar el contingut proteic global d'un compartiment subcel·lular, cel·lular, teixit o organisme en un moment determinat i sota unes certes condicions ambientals. Es basa en tècniques de separació, identificació i caracterització de proteïnes, que permeten analitzar un gran nombre de proteïnes en els diferents processos implicats.

El/la tècnic/a en proteòmica és aquella persona que es dedica a l'estudi del conjunt de proteïnes d'una cèl·lula.

Tasques

Les tasques generalment associades a aquest perfil professional són:
 • Realitza experiments de separació, identificació i caracterització de proteïnes.
 • Coneix les tecnologies i metodologies proteòmiques per a la identificació, separació i síntesi de proteïnes.
 • Està al dia de les noves tecnologies proteòmiques.
 • En un servei de plataforma tecnològica, atén i assessora als/a les usuaris/es dels serveis que presta i instrueix en les condicions d'ús i funcionament dels equips de la mateixa.
 • Coneix i usa bases de dades de proteïnes conegudes.
 • Participa en projectes de recerca relacionats amb proteòmica.
 • Planteja nous objectius i projectes de recerca en aquest àmbit.
 • Publica els resultats de la recerca realitzada en publicacions especialitzades.
 • Presenta els resultats en conferències científiques i similars.
 • Coneix i usa bases de dades de proteïnes conegudes.
 • Duu a terme el manteniment i calibratge dels equips.
 • Sovint compagina l'activitat de recerca amb activitats docents i acadèmiques.
 • Informa periòdicament dels avenços incidències en els projectes als/a les responsables i/o col·laboradors/es.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE