Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a en Logopèdia

Descripció

El perfil de logopeda desenvolupa accions dirigides a la prevenció de les alteracions del llenguatge i la comunicació, a nivell de parla, veu, audició i deglució, així com a la seva detecció i tractament dins la població en general, i especialment en el cas de persones amb discapacitats per a la comunicació (sords).

La seva intervenció es realitza a nivell escolar, hospitalari, associacions o centres mèdics.

Tasques

 • Col·labora amb centres escolars, analitzant quina és la situació del col.lectiu d'estudiants, pel que fa a trastorns de la parla:
  Fa estudis, emprant diverses eines metodològiques, per tal de detectar la incidència dels trastorns.
  Comenta els resultats amb l'entitat, per tal d'establir línees generals d'actuació.
  Supervisa horaris i programa d'activitats, per tal d'implantar els seus programes.
 • Selecciona els estudiants que participaran en el tractament:
  Analitza individualment cadascun dels casos.
  Té reunions amb el professorat, per tal de conèixer la situació educativa del nen.
  Parla amb els pares, per tal d'informar-los de la conveniència del tractament.
 • Estableix el programa d'actuació òptim per a cada nen:
  Identifica quines són les necessitats del nen.
  Rep assessorament pedagògic per tal d'implantar el tractament de la forma més eficaç.
  Desenvolupa el programa.
  Fa controls periòdics per tal de constatar l'evolució del nen.
  Elabora informes de seguiment.
 • Té reunions periòdiques amb els pares per tal d¿informar-los de l'evolució del nen.
 • Intervé en l'àmbit sanitari, actuant tant a nivell hospitalari com extrahospitalari:
  Pel que fa a pacients provinents de serveis com laringectomies, afasies , disartries, cirurgia maxilofacilal, fa el diagnòstic.
  Comenta cadascun dels casos amb els especialistes que els han derivat.
  Estableix multidisciplinàriament, el tipus de tractament a seguir.
 • Implanta el programa d'actuació per a cada pacient:
  Utilitza els recursos aportats per les noves tecnologies (programes de software per al registe de sons), per tal de facilitar la didàctica de la fonètica.
  Avalua el progrés de cadascun dels pacients.
  Informa dels resultats als especialistes.
 • Assessora a organitzacions de col.lectius, que presenten especials discapacitats per a la comunicació (sords):
  Estudia la implantació de formes alternatives de comunicació, emprant noves tecnologies (SAAC).

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE