Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Enginyer/a de manteniment de biotecnologia (tècnic/a de servei d'assistència)

Coneix aquesta ocupació

Descripció

Els laboratoris, centres de recerca i serveis científico-tècnics vinculats a la biomedicina, les tecnologies mèdiques i la biotecnologia requereixen d'un utillatge molt específic per portar a terme els seus projectes de recerca o la seva producció de béns i serveis. Normalment, acostumen a ser equipaments cars, complexos i de precisió, on l'última tecnologia i el procés continu del canvi tecnològic hi són força presents.

El/la Enginyer/a de manteniment de biotecnologia (tècnic/a de servei d'assistència) és el/la professional que assumeix aquesta funció, treballant en els laboratoris i instal·lacions dels clients de l'empresa productora de l'utillatge. Ara bé, sovint també s'ofereix un servei de gestió integral de l'equipament mèdic que inclou consultoria, assistència tècnica, enginyeria de manteniment, suport a usuari, simplificació de processos de gestió, assessorament en la compra, implantació de solucions de gestió de manteniment i integració d'equips i sistemes d'informació.

Aquest equipament especialitzat el produeixen empreses de tecnologia mèdica que els laboratoris, centres de recerca i serveis científico-tècnics compren o lloguen per portar a terme la seva tasca. Aquests equipaments requereixen d'un manteniment molt acurat i verificacions periòdiques, per assegurar-ne el seu funcionament òptim i assegurar l'èxit de la recerca i dels processos productius de la indústria farmacèutica, de les tecnologies mèdiques i dels projectes de recerca biomèdica. En aquest sentit, des de les empreses productores d'aquest utillatge i equipaments específics, es posa a disposició la contractació d'un servei post-venda que garanteix el perfecte manteniment, ús i rendiment dels equips.

D'aquesta manera, el servei d'assistència tècnica pot portar-se a terme a casa del client (field service) o en el propi taller de l'empresa amb els i les tècniques qualificades mitjançant instruments de mesura, equips de protecció i dispositius informàtics per al registre d'activitat en el sistema central de gestió de manteniment, de gestió d'incidències i d'obtenció de reporting. Igualment, s'estableixen protocols de treball per a equipaments diversos, com poden ser monitors, respiradors, equipaments per a la rehabilitació, quiròfans, equipaments per a nounats, RX, consultes externes o unitats d'hospitalització. També es fan inspeccions periòdiques per certificar l'estat òptim dels equipaments amb l'objectiu de garantir la seva màxima disponibilitat i la seguretat en el seu maneig, així com calibratges i verificacions segons les vigents normatives ISO de gestió de qualitat per al producte sanitari.

Tasques

 • Porta a terme el manteniment d'instal·lacions, de posades en servei (endegament) i retirades o reubicacions d'equips (retirades en camp, revisió i modificació en taller electrònic i devolució al nou site). Programa i supervisa l'execució del manteniment preventiu de la tecnologia.
 • Executa l'atenció de sol·licituds tècniques segons protocol, el monitoratge periòdic d'equips i gestiona el laboratori de reparació a nivell de components i amb la substitució de peces o subconjunts (manteniment reactiu en camp)
 • Assessora la clientela en tot allò relacionat amb la tecnologia mèdica, especialment en la gestió de serveis, l'enginyeria de manteniment, el control i la innovació de processos.
 • Gestiona els contractes vigents i les garanties que se'n deriven (control de capacitat i cobertura d'assistència tècnica i gestió del servei).Realitza la verificació de l'adequació i compliment de la normativa
 • Assumeix l'enginyeria de processos, identificant i definint els processos de gestió de l'equipament electromèdic
 • Determina els protocols d'actuació, inventari d'equips, plans de manteniment, manteniment tècnic legal, gestió del risc, contractes, garanties i plans de contingència. Igualment, s'ocupa dels protocols de gestió de la qualitat per a la certificació i seguiment dels proveïdors de serveis per equips electromèdics
 • Porta a terme el control de costos. Assegura l'optimització de recursos que permeti al client centrar-se en el seu core business
 • Assumeix la gestió d'informes: incidències ateses, índexs de qualitat i productivitat, quantitat de trucades rebudes, utilització de la bústia de veu, entre altres així com la gestió del canvi d'acord amb els procediments definits per a la gestió i l'assistència dels equips electromèdics
 • S'ocupa de la gestió del coneixement: biblioteca tècnica, plans de formació per a personal sanitari i tècnic
 • Investigar els accidents i el danys relatius a la instrumentació biomèdica.
 • Coordinada i administra els contractes de manteniment de la tecnologia biomèdica instal·lada.
 • Disponibilitat (en flexibilitat i cobertura) per cobrir determinades zones i horaris en l'atenció als clients, amb intervencions programades (manteniment preventiu, tècnic, aspectes legals, entre altres) i per a intervencions no programades (correctius, sota rendiment, entre altres).

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE