Barcelona Activa

Barcelona Treball

Sectors econòmics

Ciències de la vida i Salut

De la formació a l’ocupació

Tecnologies Mèdiques

Recerca i desenvolupament de nous mètodes, materials i tecnologies que millorin l'efectivitat de l'atenció sanitària

Tecnologies Mèdiques

Oferta Formativa en Ciències de la vida i Salut

El sector valora...

 • Pràctica ètica

  Tracte respectuós i rigorós de les persones i aplicació dels codis ètics que situen als pacients al centre de l’exercici professional

 • Actualització i aplicació d'avenços mèdics

  Aprenentatge continu i adaptació als nous instruments i metodologies d’intervenció amb l’objectiu d’oferir el millor servei possible

 • Autocura

  Identificació i gestió emocional adequada de les situacions de pressió a les que estan sotmesos per la naturalesa de les seves tasques els perfils sanitaris

 • Interès científic

  Curiositat permanent per ampliar el coneixement en disciplines científiques com la biologia, l’anatomia o la química, entre altres

 • Ús de noves tecnologies i e-health

  Predisposició per aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació a l'àmbit de la salut per monitoritzar als pacients i oferir tractaments més personalitzats

 • Habilitats comunicatives i empatia

  Informar i respondre els dubtes dels pacients amb un llenguatge entenedor, mostrant empatia envers la seva condició

 • Pràctica ètica

  Tracte respectuós i rigorós de les persones i aplicació dels codis ètics que situen als pacients al centre de l’exercici professional

 • Actualització i aplicació d'avenços mèdics

  Aprenentatge continu i adaptació als nous instruments i metodologies d’intervenció amb l’objectiu d’oferir el millor servei possible

 • Autocura

  Identificació i gestió emocional adequada de les situacions de pressió a les que estan sotmesos per la naturalesa de les seves tasques els perfils sanitaris

 • Interès científic

  Curiositat permanent per ampliar el coneixement en disciplines científiques com la biologia, l’anatomia o la química, entre altres

 • Ús de noves tecnologies i e-health

  Predisposició per aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació a l'àmbit de la salut per monitoritzar als pacients i oferir tractaments més personalitzats

 • Habilitats comunicatives i empatia

  Informar i respondre els dubtes dels pacients amb un llenguatge entenedor, mostrant empatia envers la seva condició