Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Responsable de química mèdica

Descripció

La química farmacèutica es refereix a la identificació, síntesi i desenvolupament de noves entitats químiques utilitzades per a l'ús terapèutic. Inclou compostos orgànics, com petites molècules orgàniques, inorgàniques i biopolímers.

La funció principal del/de la químic/a farmacèutic/a és dissenyar i sintetitzar llibreries i noves entitats químiques (new chemical entities) que siguin susceptibles de convertir-se en fàrmacs per a les patologies en les que fa recerca l'empresa i refinar les propietats de les molècules candidates, tenint en compte la patentabilitat del producte i del seu procés d'obtenció.

Tasques

Les tasques generalment associades a aquest perfil professional són:
  • Dissenya l'estratègia química general per a la recerca de nous fàrmacs.
  • S'encarrega del disseny, síntesi i elucidació estructural de nous compostos i sèries de compostos
    relacionats que es guarden en quimioteques, un dels principals actius de les empreses farmacèutiques.
  • Desenvolupa els procediments necessaris per posar a punt un mètode de síntesi patentable.
  • Desenvolupa mètodes de síntesi adequats, tant si es tracta de procediments de laboratori de petites quantitats, com de processos de producció industrial a gran escala.
  • Interactua amb empreses externes que poden fer part dels processos de síntesis i d'anàlisi fisicoquímica.
  • Forma part d'equips multidisciplinaris (farmacòlegs, clínics, galènica) per a crear noves sèries químiques i per a l'optimització de compostos candidats i productes relacionats.
  • Està informat/da dels nous compostos que surten al mercat.
  • Publica articles en revistes especialitzades i participa en congressos específics.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE