Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Contramestre de producció farmacèutica

Descripció

Les empreses farmacèutiques necessiten treballadors que s'encarreguin de la supervisió de les diferents operacions que es realitzen a les plantes de producció. Aquestes plantes solen ser mitjanes o petites i normalment treballen en processos per lots. Entre les funcions del tècnic en producció farmacèutica s'inclou l'organització de totes les operacions de procés i control de les diferents fases de fabricació de productes farmacèutics o afins en una línia de producció, el control del funcionament, posada en funcionament y aturada dels equips, el compliment de les normes de correcta fabricació, qualitat, ambientals i de seguretat, i la supervisió d'operaris, peons i manipuladors. Aquests treballadors duen a terme les seves activitats a empreses de fabricació de productes farmacèutics de base, d'especialitats farmacèutiques, de pesticides, colorants i olis i de perfums i altres productes de bellesa i higiene. A les grans empreses, aquest lloc ofereix diverses possibilitats de promoció fins a cap de torn o de producte o en altres departaments com logística, registres o desenvolupament farmacèutic o, fins i tot, a gestió de la qualitat, de manera que pot actuar com a inspector del procés productiu o similar. En el cas d'empreses petites, aquest tipus de tasques ja s'acostuma a integrar a les seves funcions, amb un perfil molt polivalent.

Tasques

La seva feina suposa el manteniment dels objectius de producció, segons el pla establert per l'empresa, i la realització de les tasques següents:

 • Organitza la fabricació de productes farmacèutics i afins.
  Realitza funcions de logística i d'inventariat, relacionats amb els compostos, tant de la investigació pròpia com d'altres companyies o centres col·laboradors.
  Supervisa la recepció i el registre dels materials per a la fabricació i prepara, mitjançant sistemes automatitzats, les mostres destinades a assaigs d'acord amb els procediments.
  Verifica la conformitat dels equips i les condicions de procés amb les normes i les especificacions establertes.
  Disposa l'etiquetatge i l'emmagatzement dels materials especificats per a la fabricació dels diferents productes en les condicions i el lloc establerts.
  S'encarrega de desenvolupar procediments normalitzats de feina per a les diferents operacions.
  Du a terme la seva feina amb la delegació i sota la supervisió del responsable de producció farmacèutica.
 • Coordina i controla la fabricació de productes farmacèutics i afins.
  Supervisa processos rutinaris relacionats amb la formulació, l'ompliment, l'assecament i el processat en condicions estèrils per a tots els productes nous.
  Pot verificar canvis de format i manteniments preventius de les diferents màquines.
  Realitza ajustaments a la línia de producció basats en els procediments normalitzats de feina.
  S'encarrega del control de processos i coordina la realització d'anàlisis de matèries primeres, productes intermedis i acabats, anàlisis d'estabilitat de la mostra, calibratge d'aparells i neteja de les instal·lacions.
  Usa equips informàtics per al tractament i el registre de dades analítiques o d'arxiu.
  Comprova rendiments, balanç de materials i documentació del procés.
  Actua en cas d'emergències, incidències o desviacions del procés.
 • Compleix i fa complir les normes de bones pràctiques de fabricació, seguretat i mediambientals en tot el procés quimicofarmacèutic.
  Garantitza la qualitat dels productes farmacèutics i afins en el procés.
  Manté el nivell d'objectius fixats pel que fa a la producció, la qualitat i altres ràtios resultants.
  Aplica normes internes de seguretat i ambientals de risc químic en la preparació i el muntatge de l'àrea, la màquina o l'equip.
  Prevé riscos personals amb la utilització d'equips de protecció individual.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE