Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

Els/les metges/esses forenses realitzen les activitats assistencials pròpies dels Serveis de Medicina Legal i Forense. Són funcionaris/es de carrera i constitueixen un cos titulat superior al servei de l'Administració de Justícia. Estan destinats/des a un Institut de Medicina Legal o a l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses. Excepcionalment, i quan les necessitats del servei ho requereixen, com ara en cas d'atemptats, accidents o epidèmies amb moltes víctimes, poden estar adscrits/es a òrgans jurisdiccionals, fiscals o oficines del registre civil.

Els Instituts de Medicina Legal es troben a les capitals de província en les que té seu un Tribunal Superior de Justícia, així com en aquelles en les que tenen seu Sales dels Tribunals Superiors de Justícia amb jurisdicció en una o més províncies.

Tasques

Les tasques principals del/de la metge/essa forense es poden concretar en les següents:
  • Determina les causes i circumstàncies de la mort en casos de mort violenta o de sospitosa de criminalitat, mitjançant la pràctica de l'autòpsia judicial (que avarca tant l'examen del lloc dels fets durant la diligència de l'aixecament del cadàver com l'examen extern i intern del cadàver). Tant en casos de morts recents como en morts antigues (en aquest cas mitjançant l'estudi de restes cadavèriques i/o restes òssies).
  • Realitza recerca mèdica legal en el lloc on es produeixen accidents o d'altres fets, per tal de trobar probes que complementin l'informe de l'autòpsia.
  • Realitza el control periòdic dels/les lesionats/des i la valoració dels danys corporals que siguin objecte d'actuacions processals. És a dir, no només tracta amb cadàvers sinó també amb persones que han patit una agressió o accident.
  • Emet informes pericials i dictàmens mèdic legals, assisteix a judicis i d'altres diligències judicials relacionades en proporció significativa amb els diferents continguts de l'especialitat.
  • Realitza l'assistència tècnica als jutjats, tribunals, fiscalies i oficines del registre civil en matèries de la seva disciplina professional, tan en el camp de la patologia forense i de les pràctiques tanatològiques com en l'assistència o vigilància facultativa dels detinguts/des, lesionats/des o malalts/es que es trobin sota la seva jurisdicció.
  • Participa en activitats científiques, com ara: sessions clíniques i seminaris, projectes de recerca, assistència i comunicacions en congressos de l'especialitat, publicació de treballs de l'especialitat, integració en programes de formació continuada, etc.
Cal destacar que el/la metge/essa forense treballa amb plena independència i sota criteris estrictament científics en el marc d'actuacions processals o de recerca de qualsevol naturalesa, sota les ordres de jutges, magistrats, fiscals o de les oficines del registre civil.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE