Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Delegat/da de visita mèdica; delegat/da de visita hospitalària; visitador/a hospitalari/a.

Descripció

El/la visitador/a mèdic/a és un/a professional que treballa en una companyia farmacèutica per a promocionar els productes farmacèutics que li han estat assignats. Per a realitzar aquesta funció, és necessari que aquest/a professional tingui coneixements cientificotècnics relacionats amb els productes que promociona ja que es dirigeix a un tipus de professionals molt especialitzats/des i amb un elevat domini del llenguatge tècnic.

La seva missió fonamental és oferir al/a la facultatiu/va informació tècnica veraç i actualitzada sobre el producte, per tal que aquest/a després l'incorpori al seu arsenal terapèutic i el recepti als/a les seus/ves pacients. El/la visitador/a mèdic/a treballa en exclusiva per a un sol laboratori farmacèutic. Se li assigna un territori amb la tasca de fer visites regulars a metges d'hospitals, clíniques i, depenent del tipus de producte que tingui assignat, també farà visites a les farmàcies de la zona. A diferència del/de la visitador/a farmacèutic/a, el/la visitador/a mèdic/a només promociona medicaments ètics, és a dir, medicaments que requereixen prescripció mèdica.

Tasques

Les tasques generalment associades a aquest perfil professional són:
 • Gestiona i promociona la cartera de productes farmacèutics que li han estat assignats.
 • Planifica i realitza les visites als clients.
 • Visita els/les metges a clíniques, hospitals i consultes mèdiques.
 • Desenvolupa, promou i manté la relació de la indústria farmacèutica amb els/les metges.
 • Informa personalment els/les metges sobre les dades autoritzades en la fitxa tècnica dels productes.
 • Manté actualitzades les dades dels/de les metges mitjançant aplicatius tecnològics com els
  sistemes ETMS (d'accés a través de dispositius mòbils portables o ordinadors de butxaca).
 • Acompanya els/les metges a conferències, seminaris i actes patrocinats per l'empresa farmacèutica.
 • Manté el contacte amb la xarxa comercial de l¿empresa.
 • Informa el/la director/a de vendes de la seva zona sobre les visites i els resultats obtinguts.
 • En dependència del/de la cap de zona, s'encarrega d'aconseguir els objectius de notorietat, facturació i penetració del producte a la zona d'influència assignada.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE