Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Auditor/a de sistemes d'anàlisi del risc i control de punts crítics (APPCC)

Descripció

L'auditor/a de sistemes d'autocontrol (APPCC) és una persona externa a l'empresa que, com el seu nom indica, verifica el bon funcionament del sistema d'autocontrol de les empreses amb activitat alimentària. El sistema d'autocontrol o anàlisi dels punts crítics és acceptat a nivell internacional com el sistema que garanteix la seguretat dels aliments.

La normativa sanitària vigent obliga a implantar aquest sistema, també conegut com anàlisi del risc i control de punts crítics, en el sector de la indústria alimentària. L'auditor/a ha de donar garanties de confidencialitat, atès que per desenvolupar les seves tasques coneix tots els processos industrials de l'empresa.

Tasques

 • Verifica el compliment dels objectius del sistema.
  L'objectiu d'un sistema d'autocontrol és obtenir aliments aptes per al consum.
  L'auditor/a ha de comprovar que s'han fixat uns objectius adequats i que es compleixen.
  Comprova l'organització del sistema.
 • Comprova que s'han assignat les tasques i responsabilitats dins l'organigrama de l'empresa per tal que el sistema funcioni.
 • Verifica el disseny correcte, l'aplicació i la supervisió dels prerequisits sanitaris previs a la implantació del sistema APPCC.
 • Dins el sistema d'autocontrol, l'auditor/a:
  Comprova que s'ha fet la descripció dels productes. Han d'haver estat identificats i descrits tots els productes alimentaris que s'utilitzen a l'empresa, així com les característiques tant de les matèries primeres com dels productes finals: els tractaments que reben els productes, el sistema d'embalatges que s'utilitza, la caducitat del producte, les condicions i instruccions per a l'emmagatzematge, l'ús previst per al consumidor i les instruccions d'ús.
  Verifica que estan descrits els processos de producció. Comprova que estan descrits tots els processos per a la fabricació de productes alimentaris elaborats, manipulats o emmagatzemats a l'empresa. Això significa que comprova que compleixen la normativa, que la descripció dels processos ha estat feta correctament i que no s'ha omès cap part del procés.
  Verifica que s'han identificat els perills que poden existir en cada fase de producció d'un producte alimentari.
  Comprova que s'ha realitzat i implantat el manual de bones pràctiques. L'empresa ha de realitzar un manual de bones pràctiques de fabricació, així com formar i informar els/les treballadors/es i després aplicar-lo. El manual garanteix que, durant el procés d'elaboració d'un producte alimentari, es treballa garantint les condicions higièniques dels aliments i s'eviten els riscos que puguin aparèixer.
  Comprova que s'han identificat els punts de control crítics. A cada fase de fabricació d'un producte alimentari s'han de fixar els punts de control crítics. S'ha de verificar que tots han estat identificats i que es compleixen les mesures adequades per tenir sota control aquests punts crítics per tal d'eliminar els possibles perills.
  Comprova que hi ha un sistema de verificació global. El sistema d'autocontrol ha de tenir mecanismes que vetllin pel seu funcionament. L'auditor ha de comprovar que aquests mecanismes són efectius i adequats al sistema que s'ha desenvolupat.
 • Verifica la documentació del sistema.
  El sistema d'autocontrol requereix la realització de tota una documentació que va des dels manuals i les descripcions dels processos fins als registres i arxius que s'han de tenir de les verificacions dels punts de control i de les incidències i les mesures correctores que s'han aplicat.
  L'auditor/a comprova que el sistema documental és complet, que no falta res per escriure i que està actualitzat.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE