Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Clinical trial assistant (CTA)

Descripció

L'assaig clínic és el procés d'avaluació experimental d'una substància o medicament, a través de la seva administració o aplicació a éssers humans. És un procediment clau de la indústria farmacèutica per poder disposar de medicaments efectius i segurs en el sector de la salut.

L'assistent d'assajos clínics pertany al personal administratiu del departament responsable dels assajos d'una empresa farmacèutica. Treballa com a assistent del/de la clinical research manager (CRM) i del/de la monitor/a d'assajos clínics (clinical research assistant - CRA). Les seves funcions principals són de caràcter administratiu, tot i que està especialitzat/da en temes clínics. A més de profunds coneixements sobre l'organització i la gestió d'una oficina tècnica, és imprescindible conèixer els processos, els departaments i la terminologia clínica.

Un assaig clínic és un projecte multidisciplinar i, generalment, també internacional, per aquest motiu l'assistent d'assajos clínics esdevé important per a una comunicació interna i externa efectiva del departament que lidera l'assaig.

Tasques

Les tasques generalment associades a aquest perfil professional són:
  • Realitza les tasques administratives per al correcte desenvolupament de l'assaig: gestiona la correspondència, trucades, agendes, organització i seguiment de reunions.
  • Crea i actualitza les bases de dades.
  • Gestiona els enviaments de documentació als comitès d'ètica i a les autoritats sanitàries competents.
  • Dóna suport al/a la monitor/a d'assajos clínics (CRA) en tasques de monitoratge.
  • Gestiona els pagaments, porta el control administratiu dels pressupostos dels assajos i negocia els contractes.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE