Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Director/a de centres de gent gran

Descripció

El/La director/a de serveis de gent gran dirigeix espais d'atenció i assistència a la gent gran en el marc d'una institució d'acollida parcial o total, com poden ser els centres de dia o les residències geriàtriques, entre d'altres.

En aquest sentit, planifica i organitza les activitats i recursos de la seva institució, d'acord amb paràmetres de qualitat i salut, per tal de garantir la correcta prestació dels serveis que s'ofereixen a gent gran.

Tasques

Organitza i supervisa el correcte funcionament del servei.
 • Estableix els objectius de treball concrets a partir de la planificació general de gerència; indicant, si s'escau, el calendari, les persones responsables i el seguiment adient per a cadascuna de les àrees d'intervenció del centre (salut, lleure, esport, etc.).
 • Avalua, com a mínim anualment, el grau de qualitat dels serveis i el grau de satisfacció de les persones usuàries.
 • Actualitza la documentació oficial del centre, així com la informació corresponent a les persones usuàries, vetllant pel compliment dels requisits legals establerts.
 • Coordina l'atenció de les persones usuàries feta a través d'altres serveis, organitzacions i institucions afins (p. ex., àrees de serveis socials de les administracions públiques).
 • Concerta la contractació de serveis o productes amb proveïdors externs a l'organització (càtering, serveis lúdics i recreatius, serveis d'esport i lleure).

Planifica i gestiona el servei.
 • Planifica els serveis amb relació a les persones ateses dins la seva organització, assignant tasques i funcions.
 • Valora l'atenció i les necessitats de les persones usuàries, així com els canvis que es puguin presentar en el decurs de la seva estada.
 • Supervisa i garanteix l'atenció integral, la qualitat, el confort i seguretat de totes les persones beneficiàries.
 • Té cura de l'acompliment dels drets de la persona resident i la lliure voluntat de l'ingrés o permanència de les persones ateses al centre.
 • Dirigeix reunions periòdiques de seguiment d'objectius entre tot el personal treballador de l'organització.
 • Potencia la participació de la família de la persona atesa en la planificació de les activitats del centre.
 • Soluciona les queixes o suggeriments que puguin presentar les persones usuàries o familiars.

Representa externament el servei o centre,
establint contactes amb empreses, organitzacions o administracions per tal de promoure o concertar la prestació de serveis.


Realitza accions de formació continuada
per tal d'estar al corrent de les innovacions produïdes en el camp de l'atenció a gent gran, amb la finalitat de millorar la prestació de serveis del centre.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE