Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

L'enginyer/a biomèdic/a en tecnologia sanitària reuneix principalment coneixements d'enginyeria, medicina i també coneixements bàsics de física, química i biologia. Pot treballar en tres àmbits professionals: l'industrial, el sanitari i el de recerca i és el nexe d'unió entre la medicina i l'enginyeria, qui ha d'entendre allò que li demana el/la metge/ssa per poder definir les especificacions que haurà de tenir el producte. També gestiona projectes i pot ocupar-se de la fabricació, l'avaluació, la certificació, la comercialització, el manteniment, el calibratge, la reparació i la formació en l'ús de nous ginys i instruments.

La seva feina es pot desenvolupar en diversos camps: implants i biomaterials, instrumentació mèdica, sistemes de diagnòstic terapèutic i preventiu, processament de senyals mèdiques, dispositius per a discapacitats, aplicacions de radiació a la medicina, diagnòstic per la imatge i robòtica mèdica per a intervencions quirúrgiques.

Aquest/a professional se serveix de plataformes de diagnòstic i dispositius de control portables, utilitzant les eines i tecnologies de la bioenginyeria per entendre millor la conducta de les proteïnes, cèl·lules, teixits i òrgans del cos, o per dissenyar solucions com les nanocàpsules per a l'administració dirigida de medicaments, nanoeines per a l'estudi de sistemes biològics, actuadors moleculars que es poden commutar amb llum i òrgans in vitro «en un xip» per a models de malalties. Així mateix, estudia els mecanismes i les implicacions fisiològiques que sustenten les forces mecàniques en biologia, com ara el comportament mecànic de les cèl·lules i les seves interaccions amb el microentorn, o els mecanismes dinàmics que intervenen en la cicatrització de teixits, la morfogènesi i la invasió cel·lular col·lectiva en el càncer.

La combinació de nous nanobiomaterials adaptables i enginyeria cel·lular dóna lloc a una sèrie d'avenços en biomaterials que permeten reparar i substituir teixits humans lesionats o envellits. L'enginyeria de teixits consisteix en la síntesi, processament i caracterització de nous materials, com ara polímers, proteïnes, vidres, ciments, compòsits i híbrids, amb l'objectiu de fabricar materials que es puguin utilitzar com a suports físics de teixits manipulats per enginyeria.

El desenvolupament del tractament de senyals, els sensors, l'anàlisi de dades, la robòtica i els sistemes de control intel·ligent estan fent possible l'assistència remota o la vida assistida i que les persones afectades de demència o malalties cròniques puguin viure al seu propi domicili.

Tasques

  • Disseny i planificació del desenvolupament de projectes de recerca tant tècnicament com gestionant recursos de personal, de temps, etc.
  • Està en contacte amb el/la metge/ssa que necessita un producte determinat, reuneix tot el coneixement i defineix les especificacions del projecte juntament amb l'empresa final i el/la metge/ssa.
  • Crea prototips amb els quals s'efectuen les proves i s'analitzen els costos.
  • Dirigeix la realització de tota la documentació necessària per a la seva homologació (aprovació legal per l'administració competent) i comercialització: manuals d'ús, instruccions d'ús, compatibilitat electromagnètica del prototip, definició de la classe de producte.
  • S'encarrega de l'elaboració de l'informe tècnic final.
  • Busca empreses proveïdores per a la fabricació de l'instrument o aparell. S'ocupa de les compres de materials.
  • Supervisa i coordina la reparació, l'adequació, el manteniment i l'optimització dels equips i instruments mèdics.
  • Pot participar en estudis sobre les interrelacions entre els sistemes físics i els sistemes biològics. Per exemple, en el cas d'un ull artificial, s'han de combinar elements microelectrònics (cables, circuits) amb altres materials (plàstics, metalls) i molècules biològiques (rodopsina) o aplicacions de nanobiologia.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE