Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Assistent/a de laboratori; Tècnic/a de laboratori

Descripció

Les tècniques in vitro tenen l'objectiu de descriure els efectes d'una variable experimental induïda per un producte (biològic, farmacèutic, cosmètic, etc.) en un subconjunt dels elements constitutius d'un organisme, com poden ser els òrgans, teixits, cèl·lules, components cel·lulars, proteïnes i/o receptors, i es duen a terme en tubs d'assaig o plaques de petri o plaques de pouets per a cribatges automatitzats d'alt rendiment (HTS- High Throughput Screening).

El/la tècnic/a d'assajos in vitro és el/la responsable de dur a terme aquest tipus d'assaig per avaluar els efectes farmacològics o terapèutics, conèixer el mecanisme d'acció, la potencial toxicitat i la distribució i excreció (estudis d'ADME-T: absorció-distribució-metabolisme-excreció i toxicitat) dels nous fàrmacs o cosmètics. Aquests assajos redueixen el temps i el cost d'estudi de nous productes, i redueixen el nombre d'estudis amb animals (encara que no els substitueixen ja que els estudis amb animals són obligatoris per llei per garantir la seguretat en pacients). Així, una empresa que vulgui iniciar el procés costós de desenvolupament d'un nou producte compta amb dades que l'ajuden a prendre aquesta decisió, la qual cosa li permet optimitzar les seves inversions.

Tasques

Les tasques generalment associades a aquest perfil professional són:
  • Duu a terme els assajos seguint els protocols i dissenys d'estudis establerts amb l'investigador/a principal o el/la cap de departament.
  • Prepara el material i els equipaments per dur a terme els assajos i fer les calibracions diàries necessàries.
  • Obté els resultats experimentals que discutirà i revisarà amb la persona responsable.
  • En el cas de laboratoris de cultius cel·lulars garanteix que les línies de cèl·lules mantinguin les característiques intrínseques i es reprodueixin de manera controlada.
  • Es manté informat/da sobre l'aparició de noves tecnologies.
  • Suggereix millores per als protocols d'assajos estàndards.
  • Sovint treballa sota condicions especials, com les Bones Pràctiques de Laboratori (BPLs o GLP-Good Laboratory Practice) o altres estàndards farmacèutics.
  • Redacta els Procediments Normalitzats de Treball (PNTs o SOPs-Standard Operational Procedures) requerits per treballar en condicions BPLs, sota la supervisió del/de la responsable del departament i segons els criteris establerts pel departament de garantia de qualitat.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE