Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Responsable de producte acabat

Descripció

La galènica (o farmàcia galènica) és la ciència que s'ocupa de la transformació de la matèria primera (principis actius) en substància medicamentosa o medicament (forma farmacèutica o producte acabat que arriba a l'usuari/a), amb el propòsit de donar una forma externa adequada al principi actiu, per a poder-la administrar al/a la pacient amb la major comoditat i eficàcia possibles. La forma galènica és la disposició externa que es dóna a les substàncies medicamentoses per facilitar la seva administració i posologia, per tal d'incrementar l'eficàcia del medicament. Pot ser oral (gotes o xarop), sublingual, parenteral (injeccions), rectal (supositoris), tòpica (locions), percutània o transdèrmica i inhalada.

El/la responsable de desenvolupament de galènica és el/la investigador/a que s'encarrega tant de descobrir noves maneres de formular un producte com del desenvolupament galènic de productes farmacèutics, així com de la part de gestió de la coordinació del projecte i de l'equip que hi està implicat.

Tasques

Les tasques generalment associades a aquest perfil professional són:
 • Desenvolupa i optimitza les formulacions i els processos galènics segons les característiques de la matèria primera i de la forma d'administració. Té en compte si el fàrmac és per a poblacions especials com gent gran o pediàtrica, per adaptar-ne forma i sabors.
 • Prepara formulacions preliminars per als assajos amb animals de laboratori que exigeix la legislació vigent.
 • Supervisa la reformulació de productes ja existents per tal d'adequar-los a la legislació vigent.
 • Avalua els resultats obtinguts a les diferents proves galèniques i genera les noves propostes per a assajos futurs a través de l'Avaluació de Principis Actius (APIs).
 • Fa recerca per trobar excipients i combinacions novadores.
 • Realitza el seguiment de la implantació de millores en el procés productiu.
 • Verifica que el procés de formulació sigui escalable (industrialitzable) per a la gran producció.
 • Coordina els equips interdisciplinaris al seu càrrec i la relació entre els diferents departaments involucrats (departament de garantia i control de qualitat o tècnics/ques analítics/ques).
 • Assegura l'acompliment del pla de calibracions i verificacions establertes per la companyia.
 • Treballa sota normativa BPL (Bones Practiques de Laboratori - GLP Good Laboratory Practices).
 • Elabora la documentació necessària per les auditories de qualitat i per els assajos clínics.
 • Coneix el Vademecum a fons i les normatives ICH (International Conference on Harmonisation) de fabricació i anàlisi de riscs.
 • Està al cas de les patents del sector relacionades i en proposa la presentació de noves per a protegir la novetat inventiva dels productes.
 • Assisteix a conferències i congressos específics i produeix articles científics en revistes especialitzades.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE