Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Terapeuta físic

Descripció

El/La fisioterapeuta dissenya, elabora i implementa accions terapèutiques amb finalitats curatives, basades en la fisioteràpia, per tal d'assolir millores en els processos de recuperació i rehabilitació física de persones amb patologies manifestes, ja sigui com activitats específiques o com activitats complementàries, en el marc d'un programa de salut o mèdic més genèric.

La fisioteràpia té com a objectiu la prevenció, la promoció, el manteniment i la recuperació de la funcionalitat física de la persona, emprant mitjans manuals, físics i químics. Tracta fonamentalment afeccions traumatològiques, cardiorespiratòries, neurològiques i reumatològiques.

Tasques

 • Historitza la persona o bé interpreta el seu diagnòstic, per tal d'establir el programa i dirigir específicament les sessions d'intervenció amb la persona pacient.
  Explora el pacient i diagnostica la seva problemàtica, en cas de presentar problemàtiques lleus.
  Pel que fa a patologies profundes (lesions, traumes, paràlisis, etc.), interpreta el diagnòstic i el tractament fet per un metge.
  Entrevista en profunditat la persona, per tal de determinar tots els factors interns i externs relacionats amb les causes de les disfuncions o patologies manifestes.
  Recopil·la i interpreta la informació donada per exploracions de biologia, radiològiques i altres tipus d'exàmens paraclínics.
  Realitza tests manuals de palpació per les zones afectades per la dolència manifesta.
  Avalua (en el cas de ser metge/essa) l'eficàcia d'altres tractaments prèviament practicats a la persona usuària en el tractament de les disfuncions o patologies manifestes.
  Identifica i determina, pel conjunt de símptomes expressats, els factors causals d'acord amb els principis de la fisioteràpia.
 • Dissenya individual, o juntament amb altres professionals, un tractament i una teràpia de rehabilitació personalitzades, en funció del diagnòstic mèdic i el tractament a seguir.
  Planifica les sessions de rehabilitació, en funció d'uns objectius de millora, i concerta el pla de treball amb la persona o altres professionals.
  Prescriu un tractament fisioterapèutic en funció de la tècnica que emprarà (manual i física o química).
  Informa sobre els principis de la fisioteràpia, així com de la tècnica seleccionada i d'altres eines emprades durant les sessions.
  Registra en un informe o expedient l'avaluació sobre els processos de millora de la persona pacient per a cada sessió de treball.
 • Desenvolupa les sessions de treball aplicant els mètodes de treball de la fisioteràpia.
  Informa sobre les característiques de la sessió terapèutica i sobre la funcionalitat de cadascuna de les seves manipulacions.
  Orienta l'usuari sobre hàbits posturals i higiènics i prescriu exercicis de manteniment.
 • Porta un seguiment clínic sobre l'evolució de les persones que atén.
  Modifica i introdueix innovacions respecte el pla de treball inicial, en funció dels resultats de les sessions.
 • Té cura i manté en perfecte estat de manteniment, higiene i netedat les eines i l'instrumental terapèutic, així com els equipaments que emprarà en les seves sessions de treball i les instal·lacions de la seva àrea.
  Efectua les tasques de desinfecció i higienització pròpies del seu instrumental de treball i els seus equipaments materials.
 • Realitza accions formatives d'especialització i perfeccionament sobre les novetats introduïdes en el seu sector d'activitat.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE