Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

La neuropsicologia és l'especialitat on convergeixen la psicologia i la neurologia, que estudia el funcionament del cervell humà des del punt de vista psicològic. Així, el/la neuropsicòleg/òloga és un/a psicòleg/òloga especialitzat/da en el funcionament del cervell i els processos cognitius i conductuals que se'n deriven.

Per tant, aquesta figura professional, analitza i avalua els efectes que una lesió, dany o funcionament anòmal en les estructures del cervell, causa sobre els processos cognitius, psicològics, emocionals i del comportament. El seu objectiu és treballar amb les persones que pateixen alguna alteració neuropsicològica, detectant quina patologia pot ser la causa i oferint un pla de tractament o rehabilitació, que ajudi a millorar la seva qualitat de vida o, com a mínim, mitigar el seu deteriorament.

Concretament, el/la neuropsicòleg/òloga estudia el correcte desenvolupament de les funcions mentals superiors, com són l'atenció, l'aprenentatge i la memòria, el llenguatge, les emocions, la consciència, el pensament i el raonament, així com les funcions executives. Aquestes darreres són activitats mentals complexes, necessàries perquè les persones puguin planificar, organitzar i adaptar-se eficaçment a l'entorn. Totes són funcions essencials per a la salut i per a l'assoliment d'un nivell satisfactori de qualitat de vida, que poden veure's afectades per alteracions neurològiques del sistema nerviós central, el cervell.

Les alteracions cerebrals responen a causes diverses: traumatismes cranioencefàlics, ictus, l'aparició de tumors cerebrals, malalties neurodegeneratives (com per exemple: alzheimer, esclerosi múltiple, parkinson, entre altres), malalties del desenvolupament (epilèpsia, paràlisi cerebral, trastorn per dèficit d'atenció/hiperactivitat, entre altres) o malalties cròniques que solen comportar alteracions cognitives.

El/la neuropsicòleg/òloga pot treballar en diversos àmbits: escolar i formatiu, diagnòstic i rehabilitació clínica, intervenció en població amb necessitats especials, recerca científica, alt rendiment esportiu o àmbit laboral.

Tasques

  • Integra els coneixements rellevants de la neuropsicologia en la pràctica professional, distingint els diferents perfils d'afectació neuropsicològica que puguin existir, així com els de normalitat.
  • Realitza l'entrevista clínica, on a banda de la simptomatologia, ha de considerar i tenir en compte aspectes específics de la persona com l'edat, la professió o el tipus de personalitat.
  • Estableix el diagnòstic clínic a través de proves d'avaluació neuropsicològica: de memòria, atenció, intel·ligència, percepció, personalitat, resolució de problemes, raonament, alteració de l'estat d'ànim en funció del cas. Per completar l'avaluació també pot encarregar proves mèdiques per obtenir imatges del cervell (TACs, ressonàncies), biòpsies o proves genètiques a altres professionals.
  • Dissenya el programa d'intervenció personalitzat, en funció dels resultats obtinguts, per tal de reforçar, estimular i rehabilitar neuropsicològicament les funcions cognitives o conductuals que es troben afectades. Aquest programa inclou objectius cognitius específics per a desenvolupar en Teràpia Ocupacional.
  • Intervé portant a terme la rehabilitació neuropsicològica i els tractaments apropiats, escollint els procediments més adequats segons el cas a partir d'un ampli repertori de tècniques, eines TIC i exercicis.
  • Executa el seguiment del curs evolutiu cognitiu-conductual dins el procés terapèutic, valorant la rehabilitació i el tractament psicoterapèutic i realitzant els ajustos convenients.
  • S'encarrega de comunicar i orientar a la persona, als seus familiars i a la resta personal sanitari i assistencial que l'atén, en els aspectes vinculats al diagnòstic, el programa d'intervenció i les pautes necessàries de tractament.
  • Es coordina amb professionals mèdics de la neurologia, psiquiatria, logopèdia i fisioteràpia, entre d'altres, per detectar i localitzar lesions cerebrals i alteracions que poden afectar el sistema nerviós central.
  • Promou la prevenció de danys cerebrals en programes orientats a qualsevol de les múltiples causes que poden produir un dany cerebral: accidents de trànsit, consum de drogues, prevenció i detecció d'ictus, etc.
  • Participa en la recerca sobre el cervell. La curació i la prevenció tenen sempre la seva base en la investigació.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE