Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

La cristal·lografia assistida per raigs X és el principal mètode d'obtenció d'informació estructural en l'estudi de proteïnes i altres macromolècules orgàniques (com per exemple la doble hèlix de l'ADN). L'anàlisi de molècules complexes i, molt especialment, amb poca simetria, requereix de la utilització de potents ordinadors per ajustar el patró de difracció a les possibles estructures.

El Protein Data Bank (PDB) (Banc de Dades de Proteïnes) és una base de dades en 3-D sobre l'estructura de les proteïnes i àcids nucleics. Aquestes dades, generalment obtingudes a través de cristal·lografia de raigs X i ressonància magnètica nuclear, són enviades per biòlegs/ogues i bioquímics/ques de tot el món. Són de domini públic (ús i consulta lliure).

El/la tècnic/a en cristal·lografia és la persona encarregada de la utilització d'aquestes tecnologies per a la recerca.

Tasques

Les tasques generalment associades a aquest perfil professional són:
 • S'encarrega de dur a terme l'expressió, purificació i cristal·lització de proteïnes.
 • Realitza assajos d'activitat enzimàtica i estudis d'inhibició, tant de protocols establerts com de nous.
 • Recull les dades de difracció de les diferents plataformes tecnològiques utilitzades.
 • Com a tècnic/a en una plataforma tecnològica, atén l'usuari/a en l'ús dels diferents equips de cristal·lització i difracció per raigs X.
 • Coneix les tecnologies cristal·logràfiques per a la identificació, separació i síntesi de proteïnes.
 • Està al dia de les noves tecnologies cristal·logràfiques.
 • Coneix i usa bases de dades de proteïnes conegudes.
 • Duu a terme el manteniment i calibratge dels equips de cristal·lització, de difracció, el generador de raigs X i dels sistemes de congelació amb nitrogen líquid.
 • Calibra els equips per establir els marges de confiança.
 • En un servei de plataforma tecnològica, atén i assessora als/a les usuaris/es dels serveis que presta i instrueix en les condicions d'ús i funcionament dels equips de la mateixa.
 • Realitza el manteniment de les bases de dades de solucions de cristal·lització i col·labora amb els equips tècnics.
 • Participa en projectes de recerca relacionats amb cristal·lografia i n'informa periòdicament dels resultats als/a les responsables.
 • Publica els resultats de la recerca realitzada en publicacions especialitzades.
 • Presenta els resultats en conferències científiques i similars.
  Sovint compagina l'activitat de servei i/o recerca amb activitats docents.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE