Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Auxiliar d'infermeria

Descripció

El/la tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria s'encarrega de proporcionar cures a les persones que atén i d'actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn com a membre d'un equip d'infermeria en els centres sanitaris d'atenció especialitzada i d'atenció primària. Porta a terme la seva tasca sota la dependència del o la graduat/da d'infermeria o, si s'escau, com a membres d'un equip de salut, sota la supervisió corresponent.

Entre les cures auxiliars que proporciona aquest/a professional podem trobar accions adreçades directament a les persones usuàries, però també d'altres que garanteixin el bon funcionament del servei com són les administratives o de prevenció o les que van orientades a garantir l'estat òptim del material o del propi entorn de la persona atesa.

El/la tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria pot exercir la seva activitat laboral en gran varietat d'àmbits sanitaris entre els quals podem diferenciar l'atenció primària i comunitària (atenció a domicili, promoció de la salut, consultes, clíniques o centres geriàtrics) i l'àrea d'atenció especialitzada (urgències, sales de part, pediatria, quiròfans, centrals d'esterilització, unitats especials com UCI o salut mental i geriatria, entre d'altres).

Tasques

Aplica cures auxiliars d'infermeria
 • Executa les operacions necessàries per facilitar la correcta exploració i observació de la persona.
 • Realitza la preparació i administració de medicaments per via oral, rectal i tòpica.
 • Aplica tractaments locals de termoteràpia, crioteràpia i hidrologia mèdica, seguint els protocols tècnics establerts i les indicacions d'actuació.
 • Realitza mobilitzacions posturals al/a la pacient, tenint en compte el seu estat i posició recomanada.
 • Col·labora en la prestació de cures psíquiques a la persona realitzant, al seu nivell, l'aplicació de tècniques de suport psicològic i d'educació sanitària.

Realitza tasques de caire assistencial
 • Renta i realitza la higiene de la persona, en funció de les seves necessitats i el pla definit.
 • Manté l'ordre, neteja i condicions higienicosanitàries de l'habitació de la persona, tant en l'àmbit hospitalari com domiciliari.
 • Distribueix els menjars i dóna suport en els casos que ho requereixin.
 • Prepara la persona per al seu trasllat, assegurant que es compleixen les condicions de seguretat.

Té cura del material sanitari i de l'entorn de la persona atesa
 • Realitza la neteja, desinfecció i esterilització del material i instrumental de les diferents unitats/consultes.
 • Participa en el control d'infeccions nosocomials (infeccions que es generen en el mateix hospital o unitat assistencial) i aplica els protocols d'aïllament en cas necessari.

Efectua tasques administratives i d'aprovisionament
 • Gestiona la documentació de la unitat/consulta.
 • Processa la informació de la consulta/unitat per citar, rebre i registrar les dades de les persones usuàries, complint les normes establertes.
 • Controla que hi hagi el material necessari (estris, aparells i primeres matèries) per a la realització de les activitats pròpies del treball de cures.

Participa en tasques de prevenció i contenció
 • Col·labora en accions adreçades a potenciar el coneixement i hàbits higiènic-sanitaris en la població.
 • Es coordina amb els altres membres de l'equip de treball en la cura de les persones usuàries per millorar l'atenció sanitària.
 • Actua davant de possibles emergències, transmetent amb rapidesa els senyals d'alarma i aplicant els mitjans de seguretat establerts.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE