Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

La toxicologia pot definir-se com la disciplina que estudia els efectes nocius dels agents químics i dels agents físics (agents tòxics) en els sistemes biològics i que estableix, a més, la magnitud del dany en funció de l'exposició dels organismes vius a aquests agents.

El/la toxicòleg/oga investiga la seguretat de fàrmacs, aliments i altres substàncies. La feina d'un/a toxicòleg/oga consisteix en planificar, dirigir i interpretar estudis de laboratori i de camp per identificar i avaluar els efectes tòxics d'una àmplia varietat de substàncies i materials; per exemple, la seguretat de nous productes químics per a usos farmacèutics, productes agrícoles, comestibles i altres productes de consum.

El/la toxicòleg/oga treballa en un entorn de laboratoris biofarmacèutics, serveis cientificotècnics i d'institucions de seguretat pública per analitzar els possibles efectes tòxics, tant in vitro (en cèl·lules en cultiu) com in vivo (en animals).

Tasques

Les tasques generalment associades a aquest perfil professional són:
  • Planifica i realitza experiments de seguretat requerits per la llei i les agències (Agència Espanyola del Medicament, Agència Europea del Medicament i la Food and Drug Administration dels EUA) per autoritzar el registre i comercialització de fàrmacs, productes veterinaris, alguns cosmètics i alimentaris (aliments funcionals).
  • Dissenya i realitza tant assaigs preclínics amb animals o sistemes in vitro emprant bacteris o cultius cel·lulars o de teixits, com participa en les anàlisis de mostres d'assaigs clínics.
  • Realitza anàlisis histopatològiques de mostres biològiques i està en contacte amb els laboratoris i tècnics/ques d'anàlisi per a obtenir resultats complementaris.
  • Obté dades estadístiques sobre l'avaluació i realitza anàlisis sobre els possibles riscos, sobre els que emet informes de recomanacions.
  • Treballa sota normativa d'assegurament i control de la qualitat, BPLs i BPCs (Bones Pràctiques de laboratori i clíniques respectivament) en el cas de laboratoris biofarmacèutics i sota normatives ISO en el cas d'entorns de medi ambient o d'altres.
  • Dirigeix i coordina un grup d'assistents de laboratori, dels/de les que supervisa l'acompliment de la normativa i l'obtenció de dades.
  • Està en contacte permanent amb els/les responsables de qualitat i d'afers regulatoris per al correcte compliment de la normativa i disseny dels experiments, així com amb metges i clínics/ques per a conèixer a fons les patologies i poder extrapolar símptomes i conseqüències del que avalua.
  • Publica articles en revistes especialitzades i assisteix a congressos específics.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE