Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a de patents; patent lawyer; patent attorney.

Descripció

S'entén per propietat industrial un conjunt de drets exclusius que protegeixen tant l'activitat innovadora manifestada en nous productes, procediments o dissenys, com l'activitat mercantil que se'n deriva de l'explotació comercial d'aquests.

La protecció de la propietat industrial en l'àmbit de la biotecnologia genera un debat permanent sobre què es pot patentar i què no. També existeixen altres formes i models de protecció valuoses, diferents a les patents.

El/la responsable de propietat industrial és la persona que defineix l'estratègia de protecció industrial de l'entitat, d'acord amb els criteris de la direcció. S'encarrega de preparar i coordinar tot el procés de sol·licitud, manteniment i seguiment de les patents, en col·laboració amb els/les investigadors/es i/o inventors/es. La professió és essencial per a les empreses i entitats, ja que la futura explotació d'una invenció depèn en gran mesura de la qualitat, el rigor i la robustesa amb que s'ha descrit la patent.

Tasques

Les tasques generalment associades a aquest perfil professional són:
  • Defineix l'estratègia de protecció industrial de l'entitat d'acord amb els criteris de direcció.
  • Efectua l'anàlisi preliminar de l'estat de l'art o existència d'invencions d'altres entitats que puguin interferir en la sol·licitud i manteniment de les patents pròpies.
  • Realitza una anàlisi de la patentabilitat i defineix la novetat inventiva de l'idea o producte que es vol protegir.
  • Supervisa la redacció de la memòria on es descriu el producte, el seu ús o el mètode per la seva obtenció, i inclou les reivindicacions que es volen protegir.
  • Supervisa la tramitació de la sol·licitud espanyola, internacional i extensions a d'altres països segons l'estratègia escollida.
  • S'encarrega de la vigilància internacional per protegir els invents i de la defensa davant oposicions.
  • En moltes empreses, també revisa el que es vol publicar per tal d¿evitar que es filtrin dades en revistes o congressos que antecedeixen la sol·licitud de patents i, per tant, n'impedeixin la seva obtenció.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE