Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Especialista en anàlisi cromatogràfic

Descripció

Els processos de separació constitueixen un àrea amb un fort desenvolupament actual i amb una aplicació immediata. Les tècniques cromatogràfiques s'inclouen en aquests processos com una de les eines més poderoses que existeixen per aconseguir l'aïllament, la purificació i la caracterització de noves substàncies o principis actius i l'anàlisi de mescles orgàniques i bioquímiques. A la seva aplicació industrial i científica destaquen la cromatografia de gasos i la cromatografia de líquids d'alta resolució; i més recentment, els sistemes acoblats a espectròmetres de masses, les eines proteòmiques i la cromatografia multidimensional.

Els/Les especialistes en tècniques cromatogràfiques s'encarreguen del desenvolupament de sistemes analítics i metodologies per R+D i control de procés i de la validació de mètodes cromatogràfics, incloent entre les seves responsabilitats la supervisió i formació dels analistes de laboratori, l'anàlisi de les dades cromatogràfiques i la redacció d'informes i procediments normalitzats de treball. Normalment realitza la seva feina en un entorn de bones pràctiques de laboratori, integrat al departament d'anàlisi o desenvolupament d'un centre d'investigació públic o privat.

Tasques

Aquest/a professional realitza la seva funció integrat/da a l'equip tècnic del departament d'anàlisi i control o d'investigació analítica de l'empresa, amb les tasques següents:

 • Selecciona i utilitza equips i tècniques cromatogràfiques avançades per l'anàlisi de molècules.
 • Proveeix suport i formació als seus col·laboradors sobre el funcionament dels equips i dels programes informàtics.
 • Participa en la posada al punt de tècniques noves i en l'adaptació del personal als equips, i proposa millores relacionades amb l'eficàcia i la seguretat.
 • Realitza recerques bibliogràfiques relacionades amb la investigació realitzada, estant al dia dels desenvolupaments científics i assegurant que s'apliquen a tots els productes, processos i metodologies analítiques de l'empresa o servei tècnic.
 • Desenvolupa mètodes analítics que determinin les característiques dels productes i la seva estabilitat.
 • Participa a la feina necessària per validar les noves metodologies analítiques utilitzades.
 • S'encarrega de coordinar la preparació, tractament i derivatització de mostres.
 • Supervisa la realització i interpretació de l'anàlisi de mostres procedents de R+D i de fabricació, incloent el seguiment de processos sintètics i de productes de degradació.
 • Assegura que tota la feina realitzada compleix amb les bones pràctiques de laboratori i quan és necessari amb les de fabricació o assaig clínic.
 • Participa en la identificació i caracterització d'impureses desconegudes a les mostres analitzades.
 • Identifica oportunitats per resoldre problemes de separació o purificació.
 • S'encarrega de la identificació de compostos desconeguts per comparació amb l'espectroteca associats als equips acoblats.
 • Realitza el manteniment correctiu i preventiu dels equips, la seva instal·lació i actualització.
 • Manté registres experimentals i redacta publicacions tècniques, informes de validació i mètodes d'anàlisi en format comprensible per altres departaments.
 • Col·labora en l'establiment, síntesi i caracterització de mostres de referència.
 • Crea procediments normalitzats de treball i altres registres pel manteniment i ús dels instruments dedicats a l'anàlisi.
 • Compleix funcions d'organització i de seguiment d'un equip de treball, i avalua les necessitats i els costos de productes i materials consumibles gestionant les seves existències.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE