Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/la tècnic/a de laboratori químic treballa en el disseny i síntesi de compostos (orgànics, inorgànics i bioorgànics). Utilitza tècniques de síntesi manual i sintetitzadors automàtics, tècniques de caracterització química, cromatogràfiques (GC/MS, HPLC, HPLC/MS) i espectroscòpiques (RMN), mètodes avançats de purificació i optimització, microextracció en fase sòlida (SPME), i sensors electrònics, així com altres processos de síntesi química derivats dels nous avenços científics o del desenvolupament de l'anàlisi instrumental.

Sovint, la seva feina s'adreça a la realització d'anàlisis i assaigs físics, químics i microbiològics de mostres procedents de control de qualitat, producció o estudis de registre, a més de col·laborar en el desenvolupament i la millora dels mètodes analítics per reduir el temps de resposta o augmentar la qualitat dels resultats.

Aquest perfil professional tant es pot trobar en el procés de descobriment de nous fàrmacs (drug discovery) desenvolupant investigacions en el camp de la química combinatòria i de les tècniques de cribatge automàtic (HTS, High Throughput Screening) per a l'obtenció de nous materials (p.ex. superconductors), desenvolupant productes fitosanitaris, pigments, polímers i catalitzadors; com també en empreses dedicades al sector de la perfumeria i la cosmètica que centren les seves activitats de recerca en l'anàlisi sensorial i en el seu coneixement de les matèries primeres i cossos aromàtics.

Tasques

En dependència de la persona responsable del laboratori o departament d'investigació analítica, realitza les següents tasques enfocades al descobriment de nous materials i principis actius:

 • Selecciona i controla els equips de laboratori i els instruments necessaris per a la realització dels assaigs. En col·laboració amb especialistes en tecnologies de la informació, assegura la connexió entre els instruments i els sistemes de recollida de dades.
 • Controla les matèries primeres i els reactius que arriben al laboratori, obtenint els corresponents certificats d'anàlisi per part de les empreses proveïdores.
 • Pot preparar solucions químiques per utilitzar-les en el processament de materials, seguint fórmules estàndard o procediments experimentals.
 • S'encarrega de la realització de síntesis combinatòries per projectes d'I+D interns o externs, en un entorn de bones pràctiques de laboratori.
 • Participa en el disseny, síntesi, caracterització, purificació massiva i control de qualitat dels productes químics, aplicant la tècnica que correspongui en cada cas: sistemes de síntesi, cromatografia líquida d'alta resolució acoplada a espectometria de masses (HLPC/MS), espectrofotometria ultravioleta-visible (UV-VIS) o tècniques cromatogràfiques, entre d'altres.
 • Realitza la dissolució, aliquotació i pesada dels productes finals i s'encarrega de l'eliminació de dissolvents orgànics de sèries de compostos utilitzant evaporadors específics.
 • Avalua la composició dels productes per seleccionar els estàndards de producció i assegurar la feina posterior d'ajustament de formulació i acabat.
 • Documenta totes les incidències de la producció i porta el registre de totes les dades recollides durant el procés.
 • Calcula els rendiments obtinguts durant la síntesi i participa en la resolució dels problemes apareguts durant el procés.
 • Actua en la gestió de residus del laboratori, i en la neteja i el manteniment dels equips i instal·lacions.
 • Participa en el disseny i optimització de processos orgànics, utilitzant equips de síntesi paral·lela aplicada a l'obtenció de noves rutes sintètiques i metodologies de treball.
 • Treballa conjuntament amb les persones responsables de l'estudi o projecte per identificar les oportunitats de les metodologies d'alt rendiment, interaccionant amb equips d'altres disciplines, com química mèdica, biologia i química computacional.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE