Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Regulador/a de maquinària.

Descripció

El/la preparador/a de maquinària és una professió que va néixer paral·lelament a l'automatització de les màquines, sobretot amb les que disposen de control numèric. Aquest/a professional prepara les coordenades de la maquinària que ha de treballar i, posteriorment, l'operari o operària només ha de col·locar i treure les peces o productes que cal mecanitzar i vigilar el funcionament de l'equip.

Aquesta ocupació està present en les empreses que tenen equips que treballen en sèries de producció de mitjana i gran dimensió. En el cas de les màquines que operen en sèries unitàries o reduïdes, s'utilitzen màquines-eina convencionals, encara que s'utilitzi el control numèric, la preparació de la maquinària la fa, generalment, el/la propi/òpia operari/ària. Depèn del/de la cap de taller o de planta o del/de la director/a de producció. L'evolució del sector comporta que cada vegada es demandin més aquest tipus de professionals, amb experiència en la manipulació de màquines que utilitzin control numèric.

Tasques

Les tasques que duu a terme el/la preparador/a de maquinària són les següents:
  • Prepara i posa en marxa les màquines pel procés productiu d'acord amb les indicacions del departament de producció.
  • Registra els temps de canvi.
  • Vigila que no hi hagi incidències (ajustos, enganxaments, trencaments d'eina, etc.) amb les màquines que disminueixin la producció.
  • Desenvolupa millores i modificacions en les màquines amb l'objectiu d'optimitzar el procés productiu.
  • Manté fluida la relació amb el departament de manteniment per evitar aturades de producció.
  • Forma l'equip de preparació de maquinària.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE