Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Responsable de manteniment, director/a de manteniment.

Descripció

El/La cap de manteniment és responsable de gestionar el manteniment global de l'empresa, coordinant un grup de persones qualificades en diferents tasques (mecànica, electricitat, electrònica, informàtica...). Té la responsabilitat d'assegurar el pla de manteniment preventiu i predictiu de totes les instal·lacions de l'empresa (productives i no productives), assegurant llur correcte funcionament i intentant aconseguir l'absència d'aturades no planificades.
S'encarregarà de la millora continua de mètodes i procediments. El/La cap de manteniment depèn de la direcció de producció o del/de la cap de planta.

Tasques

Les tasques que ha de portar a terme el/la cap de manteniment són les següents:
  • Defineix i planifica la política de manteniment, amb l'objectiu de millorar el model preventiu i establir metodologies operatives de manteniment de manera racional.
  • Assegura el correcte funcionament dels equips de treball i de les instal·lacions de l'empresa.
  • Planifica els manteniments preventius i predictius de les línies de producció, assegurant llur funcionament.
  • Crea i manté actualitzats els manuals de manteniment preventiu i predictiu, verificant llur manteniment.
  • Assigna els treballs de manteniment.
  • Direcció, gestió i motivació dels equips de manteniment.
  • Coordina processos amb el/la cap de producció i amb altres caps de departaments de l'empresa, amb l'objectiu de dissenyar i posar en pràctica el manteniment de cadascun dels departaments.
  • Juntament amb el/la responsable de prevenció de riscos laborals coordina les accions del manteniment de la maquinària, equips de treball i instal·lacions per evitar accidents.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE