Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/la tècnic/a de packaging és el/la professional responsable del disseny d'embalatges i de la gestió dels processos d'envasat o empaquetat dels productes en les seves vessants de protecció, conservació, transport i informació al client. En aquest disseny de producte i processos també té en compte l'element comunicatiu de l'envàs, ja que el seu disseny afavoreix la venda del producte i fa més perdurable la imatge de marca d'un determinat producte.

El concepte de packaging engloba tot allò que implica la inclusió o protecció de productes per a la distribució, emmagatzematge i venda, com poden ser els embolcalls, etiquetats i envasos dels articles comercials, tant el que està en contacte directe amb el producte com el que agrupa conjunts d'unitats per a la seva venda o distribució. A més de protegir o embolicar un producte, el packaging també és un mitjà per enviar un missatge al consumidor perquè es decideixi en el moment de la compra, aportant així un element de màrqueting rellevant.

En el disseny de l'envàs i embalatge, les qüestions vinculades a l'economia circular (reciclatge posterior a l'ús de l'embalatge i minimització de la producció de residus) són clau en la tasca d'aquest/a professional, tant per les normatives que cal tenir en compte com per la creixent pressió dels i les consumidores per a que l'embalatge del productes compleixi requisits de sostenibilitat i circularitat.

Tasques

  • Conceptualitza el disseny dels embolcalls dels productes, tenint en compte els tipus de material, les seves característiques tècniques, la funcionalitat i els aspectes vinculats al màrqueting i la comunicació. Per a aquestes conceptualització té en compte els processos de fabricació dels embolcalls i la seva seguretat, així com també el seu disseny, tenint en perspectiva la distribució, emmagatzematge, venda i ús dels productes que que protegirà aquest embalatge.
  • Porta a terme les mètriques de sostenibilitat, les proves de distribució, el desenvolupament d'especificacions i estableix el paràmetres per a la gestió del cicle de vida del producte, provant i avaluant el rendiment de múltiples prototips a través d'iteracions.
  • Explora i coneix els riscs ambientals que afecten un article envasat en els processos de lliurament i emmagatzematge, i el prepara per fer-los ambientalment sostenibles i reciclables, assegurant-se que es compleixin les polítiques de sostenibilitat i medi ambient de l'empresa. Igualment, té en compte els aspectes vinculats a la logística inversa per a l'aprofitament i reciclatge dels materials dels embolcalls (trasllat de materials des de l'usuari o consumidor cap al fabricant o cap als punts de recollida habilitats, per a la seva reutilització, reciclatge o eventualment, la seva eliminació).
  • Col·labora amb els proveïdors de materials que resultin més idonis per a la fabricació dels productes de packaging, creant un procés d'envasat eficient per a envasos primaris i secundaris.
  • Coneix i utilitza maquinari i programari de suport per dissenyar envasos segurs i optimitzats en termes de costos, reciclabilitat i ús mínim de materials. Igualment, es manté en contacte amb l'equip de disseny gràfic i de marca per garantir que la solució d'envasament sigui atractiva visualment.
  • Coneix les tècniques de fabricació de l'àmplia varietat de materials, rígids i flexibles, que intervenen en la fabricació d'embolcalls, ja que alguns materials tenen graelles o plecs per permetre el plegat controlat. El procés d'envasat pot implicar tècniques com l'extrusió, el termoconformat, l'emmotllament i altres tecnologies de processament, pel que és important que es coneguin i s'utilitzin principis d'anàlisi estructural i anàlisi tèrmic en les seves avaluacions.
  • Interactua amb la investigació i desenvolupament, la fabricació, el màrqueting, el disseny gràfic, les normatives reguladores i les estratègies de venda i comunicació (màrqueting).

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE