Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Engalzador/a d'equips elèctrics, electrònics i maquinària elèctrica

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Muntador/a de maquinària elèctrica; Muntador/a d'aparells i quadres elèctrics; Muntador/a d'equips i aparells electrònics

Descripció

El o la engalzador/a s'encarrega d'engalzar, muntar, modificar i mantenir components d'equips elèctrics, electromecànics i electrònics, tant de béns d'equip (equips d'ordinadors, telecomunicacions i d'altres aparells) com de maquinària industrial, de conformitat amb normes i prescripcions tècniques.

L'activitat professional la desenvolupa principalment en empreses dedicades a la fabricació, muntatge, manteniment i reparació d'equips elèctrics i electrònics i de maquinària industrial.

Tasques

Realitza operacions d'engalzat en el muntatge d'equips elèctrics, electrònics i en maquinària industrial, en les condicions de qualitat i seguretat establertes i segons les indicacions rebudes:
  • Acobla components i sistemes elèctrics i electrònics dels aparells o maquinària industrial.
  • Col·loca, alinea i subjecta peces a bastidors emprant eines manuals o motoritzades i equips de soldadura a l'estany i de microsoldadura.
  • Acciona màquines per enrotllar les bobines de filferro usades en equips i components elèctrics com registradors, transformadors, debanats de l'induït, motors elèctrics i generadors.
  • Munta components electrònics en plaques de circuit imprès.
Realitza operacions de connexió en el muntatge d'aparells elèctrics i electrònics:
  • Implanta connectors en els conductors per al muntatge dels equips.
  • Interconnecta elements i realitza operacions de fixació i etiquetat en el muntatge d'equips elèctrics i electrònics.
  • Inspecciona i prova els components i les instal·lacions i circuits de cablejat per assegurar el correcte funcionament.
Realitza operacions auxiliars en el manteniment d'equips elèctrics i electrònics:
  • Realitza operacions d'obertura i desmuntatge d'equips elèctrics i electrònics.
  • Realitza operacions de substitució d'elements, muntatge i engalzat en processos de manteniment d'equips elèctrics i electrònics.
  • Realitza operacions auxiliars en els processos de manteniment, seguint les indicacions donades.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE